Det behövs ett starkt Miljöparti i Hylte Kommun

Tidningen Aktuell Hållbarhet har precis släppt sin kommunrankning och det är en dyster läsning för invånarna i Hylte kommun.

Utsläpp av klimatgaser per invånare

Kommunen klättrar visserligen några pinnar på stegen i rankningen men hamnar ändå bara på plats 161 av 290, sämst i Halland.
Man har plockat några enkla poäng genom att investera i fossiloberoende fordon men kommunen lyckats trots ett år av pandemi inte minska mängden växthusgaser per invånare utan stannar på exakt samma siffra som 2018.
Inom miljömålen är det än värre och exempelvis är endast 1,1% av Hyltes kommuns mark skyddad från exploatering jämfört med rikssnittet på 6,5%. Detta får negativa konsekvenser för de ekosystemtjänster som skyddade områden ger. På den positiva sidan finns att sedan i år har kommunen ett strukturerat arbete med att väga in ekosystemtjänsters värde i beslutsprocessen.

För att summera en lång analys (som kan läsas i sin helhet här) så är det framförallt brister i det systematiska och förbyggande arbetet såsom Agenda 2030 målen, Transporter och energieffektivisering.

Vi i Miljöpartiet Hylte vill se en kommun som driver hållbarhetsfrågor systematiskt och långsiktigt med tydliga mål inom varje sektor. Det är det som skapar incitament för att välja det som är rätt för kommande generationer och inte bara enklaste vägen runt ett tillfälligt problem.

Miljöpartiet i Hylte vill att:

• Kommunen systematiskt arbetar med Agenda 2030 målen

• Kommunen sätter upp tydliga mål för minskning av klimatpåverkande utsläpp

• Kommunen ökar mängden skyddad mark för att öka den biologiska mångfalden

• Kommunen tillser att rätt personalresuser för det långsiktiga hållbarhetsarbetet tillsätts

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: