Elefanten i rummet

Elefanten i rummet

Nu staplas kriserna på varandra och samhället måste kunna svara upp på kort och lång sikt. Vi måste tala om elefanten i rummet och roten till det onda.

Några timmar innan man ger stående ovationer till Zelensky, röstar 6 partier i riksdagen nej, till importstopp av rysk olja och gas.
Värre hyckleri får man leta länge efter.


President Zelensky, hade inte så många önskemål vid sitt tal i Sverige riksdag men en sak han önskade var att Sverige stoppade inflödet till Putins krigsmaskin. En helt förståelig önskan förstås. Sverige riksdag tyckte dock annorlunda och röstade emot ett importstopp. Samtidigt är 91% svenskar positiva till importstopp enligt en undersökning som SIFO gjort.

Vilka kloka och genomtänkta orsaker ligger då bakom ett så stort och viktigt beslut? Har Miljöpartiet missat något?

M anser att man inte vill ”legitimera” miljöpartistisk politik
L säger "det inte går att införa ett EU-stopp i nuläget. – Vi är så insyltade i det beroendet att jag inte ser en snabb väg framåt för att göra oss oberoende. Just nu finansierar vi Putins krig, det är beklagligt, säger hon."
KD röstade nej för att "Europa måste göra sig fri från den ryska gasen på ett ansvarsfullt sätt." samtidigt säger KD ledare Ebba Busch "– Varje gång ett europeiskt land väljer att köpa gas eller olja från Ryssland så finansierar man Rysslands krig mot oskyldiga ukrainare. Det här måste få ett stopp. Sverige borde redan nu strypa sin import av rysk gas" men röstade ändå alltså nej till förslaget på bordet.

Kort sagt – De andra partierna vill inte.

Humanitär kris i Ukraina, energikris i europa, klimatkris på jordklotet!

Kuwait och Sydsudan är tidigare exempel på oljekrig.
Syrien kriget i förlängningen likså, ett resultat av svår torka orsakad av klimatförändringarna.
och matinflationen spås bli den högsta på 14 år

Elefanten i rummet är vårt djupa beroende av fossilenergi.

Europa köper rysk fossilenergi för ofattbara 600 miljoner om dagen och är Rysslands största exportmarknad. 
Sveriges import av råolja och petroleumprodukter från Ryssland uppgår till ungefär 13% av totalen. 3/4 av denna olja går till vägtransporter.
13% är ingen jättehög siffra om man jämför med hur det ser ut i övriga europa men tillräckligt stor för att man inte kan ignorera de konsekvenser som ett importförbud skulle innebära. Likaväl måste vi någon gång börja utfasningen och med kriget i Ukraina kommer det aldrig finnas ett bättre argument.

Säkerhetspolitik

Har du hört några partier som är oroade för säkerhetsläget? Tänkte det.
De senaste åren har vi sett och hört mycket kritiska röster till vår sårbarhet vid kris. Under pandemin blev det uppenbart att vårsjälvförsörjning av mat är ganska låg och till synes ogenomtänkt. Likaså är vårt transportsystem väldigt känsligt för störningar och beredskapslager täcker bara 70 dagars oljeförbrukning. Nu, hot från ett allt aggresivare och desperat Ryssland.

Svaret på roten till det onda

Regeringen och många riksdagspartier försöker övertrumfa varandra i vem som kan dopa drivmedelsmarknaden mest och snabbast genom att sänka skatten på bensin och diesel.
Marknaden fungerar dock inte riktigt så utan sätter priset efter konsumentens betalningsvilja, så sannolikheten för att priset på petroliumprodukter kommer gå upp igen strax efter en skattesänkning är överhängande.

Många förespråkar även att inblandningen av biodiesel ska minskas igen för att kompensera prisökningarna, vilket naturligtvis är en helt bakvänd tanke. Under en väldigt lång tid kommer diesel behövas i samhället. Även om allt görs för att elektrifiera så mycket som möjligt. För att producera dieseln inhemskt behövs långsiktiga incitament för att bygga upp denna förmågan. Försvaret har önskat detta länge exv. Börjar man manipulera den tänkta planen om utfasning av fossildiesel är risken att aktörerna som ska tillverka biodiesel inte vågar göra de investeringar som krävs för att volymerna ska bli så stora att det får någon betydande effekt. Biodrivmedelsinblandningsdirektivet är en av de långsiktiga lösningarna. Detta är fundamentalt för vägen ut ur fossilberoendet. I förslaget som presenterades i näringsutskottet stod det ingenting om att vi ska minska vår konsumption motsvarande det vi importerar från ryssland. Det betyder att vi kan få den energin från andra producenter, men det tycks bara Miljöpartiet och ett parti till förstått.

Kort sagt. Sänkt skatt på drivmedel finansierar Putins krig, Saudiska prinsar och slår undan benen för inhemsk produktion. 
 

Miljöpartiets lösning på roten till det onda

För att angripa roten till det onda behövs en kortsiktig och en långsiktig plan. För att dämpa konsekvenserna av ett importstopp på kort sikt vill miljöpartiet se stöd till hushållen, inte bilägare specifikt eftersom det bara är en del av problematiken.

  • Engångsbidrag på 2000 kr till alla i stödområde 1,2,3
  • Skattesänkning för alla i stödområde 1,2 med 4000 kr per person och år
  • Tillfälligt halverad moms (till 6%) i sex månader, på livsmedel
  • Tillfällig höjning för försörjnings stödet och existensminimum under sex månader
  • Riktat stöd tilll kollektivtrafiken på en miljard
  • Höjning av elbilsbonusen i landsbyggd till 80 000 kr
  • Snabbutredning vad som behövs för att ingen ska bli bostadslös till följd av ökande prisnivåer
  • Höjt studiestöd med 300 kr i månaden som även ska betalas ut under årets alla månader 2022
  • 1000 mer i plånboken till alla som lever på garantipension.

Den långsiktiga planen

På lång sikt måste vi ut ur vårt fossilberoende och gå över till en helt förnybar energiproduktion.

Sveriges nedlagda kärnkraftverk går inte att snabbstarta såsom KD ledaren Ebba Busch tror. Vitala delar är redan nedmonterad och satta i andra verk som reservdelar. Kanada och Australien kan inte leverera allt till alla. Så var ska vi köpa, det långt ifrån förnybara och hållbara, uranet som behövs när det mesta bryts och anrikas i Ryssland, Kazakstan, Uzbekistan och Namibia? Mycket auktoritära och fragila stater. Kärnkraften är sårbar ur ett säkerhetspoltiskt läge och givetvis även djupt problematisk som olycksrisk. Den behöver fasas ut snabbt men ansvarsfullt.

Sverige är en av de ledande nationerna på havsbaserad energi och har flera företag som snart är redo för kommersialisering av denna nya och väldigt förutsägbara energi. Sverige har också goda förutsättningar och flera företag som är ledande på energilagring, både över dygnet men även över säsongen. Sverige har kanske världens bästa förutsättningar för att bli först med ett helt förnybart energisystem. Med miljoner microproducenter kombinerat med många olika lagringsmetoder för överskottsenergi är detta svaret på den framtid vi i Miljöpartiet vill se.   

Vi kallar det klimatfärdplan, men det är lika mycket en färdplan i säkerhetspolitik och solidaritet

Läs den här!
https://www.mp.se/sites/default/files/klimatfardplan_2021_webb.pdf

 

Källor:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/direktiv-om-beredskapslager-av-olja_GW06FPM56
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syriska_inb%C3%B6rdeskriget#Klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G3m8lJ/sa-nej-till-att-strypa-putins-gas-en-timma-innan-zelenskyjs-tal
https://via.tt.se/pressmeddelande/nio-av-tio-vill-stoppa-import-av-olja-och-gas-fran-ryssland?publisherId=3236031&releaseId=3318643
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/kronikor/2017/mars/kriget-i-sydsudan-handlar-om-olja-inte-etnicitet/

Relaterade nyheter

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter