En skogspolitik med ambitioner

En skogspolitik med ambitioner

Idag den 22 maj är det den Internationella Dagen för Biologisk Mångfald och i samband med MP:s kampanj ”Vi älskar skogen” skriver vi i Hallandsposten om Skogsbruk inom naturens gränser.


De halländska skogarna är viktiga för oss på flera sätt. Trädens förmåga att lagra koldioxid och skogsmarkernas betydelse för den biologiska mångfalden är stor; många arter hotas av en utarmad skog. Vi ska inte heller glömma skogens stora betydelse för oss människor, för rekreation och naturupplevelser. Det kan vara en vandring i bokskogen om våren likaväl som den återkommande turen i skogen för välbefinnande och minskad stress.

Miljöpartiet värnar om skogen, om allemansrätten och om den biologiska mångfalden. Vi arbetar för ett hållbart skogsbruk.

Lite drygt hälften av Hallands yta är täckt av skog. Den ägs och sköts av ett stort antal enskilda skogsbrukare och av företag, men också av Svenska Kyrkan och Region Halland. Många av ägarna tar stort ansvar för sina skogar men det finns mer att göra på andra håll, bland annat när det gäller regionens egen skog. I Miljöpartiet vill vi se en skogspolitik både nationellt och regionalt med höga ambitioner för att bevara djur- och växtarter och värdefull natur. De miljömål som ställs i Levande Skogar måste nås.

Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt måste skogsbruket drivas inom naturens gränser och råvaran användas där den gör mest nytta, till exempel inom byggindustrin med mer trä i byggnader och andra konstruktioner. Det är helt enkelt rimligt att samhällets miljömål genom olika styrmedel ska ge hållbara virkesuttag och användningsområden, i Sverige och i Halland.

Elisabeth Falkhaven, Riksdagsledamot (MP)
Nicklas Larsson, ordf, MP Hylte
Margareta Lindgren, ordf, MP Laholm
Ola Nilsson, gruppledare MP, Kommunfullmäktige Halmstad
Svein Henriksen, gruppledare MP, Regionfullmäktige
Maria Losman, gruppledare MP, Regionfullmäktige
Jan Riise, ordf, MP Halland

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter