Miljardsatsning på global tillgång till vaccin

Regeringen presenterar i dag en stor satsning på över 2,5 miljarder kronor för att öka tillgången till vaccin mot covid-19 i världens fattigaste länder. Vi satsar också på testning, övrig sjukvård och på att hantera risken för korruption.

Per Olsson Fridh

Det är nu över ett år sedan covid-19 deklarerades som en pandemi av WHO. Över 130 miljoner människor har smittats och minst 3 miljoner människor har mist sina liv världen över.

Alla världens länder måste få tillgång till vaccin

Att vi i dag har säkra och effektiva vacciner är en stor framgång, men för att fungera måste vacciner nå alla länder, inte bara de rikaste. Vaccinsamarbetet Covax har redan nått 90 länder och många fler står på tur, men mer resurser krävs för att arbetet ska kunna fortsätta.

– Global tillgång till vaccin är inte bara en fråga om solidaritet. Utan vaccin ökar risken för skadliga mutationer som även kan drabba Sverige, den ekonomiska återhämtningen försvåras och åratal av utvecklingsarbete riskerar att gå förlorad, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete (MP).

För bättre sjukvård och mot korruption

Pandemin har även medfört att annan hälso- och sjukvården i världens fattigaste länder trängts undan. Därför krävs fortsatta investeringar i grundläggande förebyggande verksamhet som rutinvaccinationer och motståndskraftiga hälsosystem.

Sverige ser också att risken för korruption ökar när den globala efterfrågan på vacciner är stor.

– Samtidigt som vi gör den här stora investeringen i vaccin behöver vi minimera riskerna för korruption. Därför gör vi en särskild satsning för ökad transparens i mottagarländerna, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

En samlad satsning på global hälsa

  • Regeringen bidrar med 2,25 miljarder kronor till Covax, vilket tillsammans med tidigare bidrag på 200 miljoner kronor gör Sverige till världens största givare till Covax sett till befolkningsmängd. Utbetalningarna kommer att ske över en 10-årsperiod.
  • Sverige går samtidigt in med ytterligare 250 miljoner kronor till Vaccinalliansen Gavi för att säkerställa grundläggande vaccination i låg- och medelinkomstländer.
  • Styrningen till Sida förtydligas med betoning på att motverka undanträngningseffekter och investera i motståndskraftiga system för hälsa.
  • För att motverka korruption och förfalskat vaccin under vaccinationsfasen har regeringen beslutat om ett stöd på 10 miljoner kronor till Transparency International.
  • Dessutom kommer Sverige delta i ett globalt initiativ för att med ny teknik bidra till att vaccin verkligen kommer dit det ska.

– Med dessa satsningar visar regeringen sitt kraftfulla engagemang för global hälsa och särskilt tillgång till vacciner mot covid-19. Detta gör Sverige till världens största bidragsgivare till Covax sett per invånare och tredje största givare totalt. Vi gör detta för att visa solidaritet men också för att bidra till det för alla länder gemensamma målet att få ett slut på pandemin, säger Per Olsson Fridh.

Per Olsson Fridh i SR ekot
Lyssna gärna när Per Olsson Fridh berättar om satsningen i SR ekot.

VIll du se mer humanitärt arbete genomföras? Kom med oss på resan mot en bättre värld, för alla. mp.se/bli-medlem

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: