Någon måste alltid kämpa för naturen

Någon måste alltid kämpa för naturen

För oss i Miljöpartiet är världsmiljödagen den 5 juni en påminnelse om varför vi en gång bildades. Vi kommer alltid att ta strid för den biologiska mångfalden och låta växtlighet och liv få plats i Halland och i Sverige. Det skriver våra lokalavdelningar tillsammans i Hallands Nyheter idag.


Maten vi äter, luften vi andas, vattnet vi dricker och klimatet som gör vår värld beboelig kommer allt från naturen. Så beskriver FN varför vi firar årets världsmiljödag femte juni som vi gjort varje år sedan miljökonferensen i Stockholm 1972. Beskrivningen om varför denna dag firas fortsätter med insikten om att vi lever i exceptionella tider där det sällan har varit tydligare att för att bry oss om oss själva måste vi bry oss om naturen. Därför är naturen temat för årets världsmiljödag.

För oss i Miljöpartiet är världsmiljödagen en påminnelse om varför vi finns. Vi bildades för att någon alltid måste kämpa för naturen när den hotas av kortsiktiga intressen. Oavsett vilka frågor som är hetast i debatten för tillfället.

Miljöpartiet i Halland firar den här dagen med glädje över den fantastiska natur vi har tillgång till i vår region med vandringsleder i både inland och längs Kattegatt, med många vackra platser att besöka i hela länet. Vi arbetar med de globala och nationella miljömålen i allt vi gör, i alla kommuner i Halland.

Därför kommer vi alltid att ta strid för den biologiska mångfalden genom att skydda naturområden som hotas. Vi kommer alltid värna pollinerande insekter och andra arter genom att kräva mer ekologiskt och låta växtlighet och liv få plats i de projekt som planeras runt om i vårt land. Vi tar varje chans vi får att skydda skog som andra vill hugga ner och vi kommer aldrig sluta tjata om att den skog som ändå brukas ska brukas hållbart.

Allt det här gör vi i kommunen, regionen, riksdagen, regeringen och EU-parlamentet. Även när det inte genererar rubriker eller någon annan diskuterar miljöfrågor, på världsmiljödagen och alla andra dagar. Vi gör det även när det blir obekvämt för att det blir en konflikt orsakad av ekonomiska intressen. Vi kämpar för naturen i vått och torrt för att någon alltid måste göra det.

Margareta Lindgren, ordförande MP Laholm
Christian Andersson, ordförande MP Halmstad
Nicklas Larsson, ordförande MP Hylte
Susanne Råbius, ordförande MP Falkenberg
Peter Björck, ordförande MP Varberg
Ingegärd Salmose, ordförande MP Kungsbacka

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter