Så stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Så stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Det behövs kraftfulla verktyg för att förebygga våld i nära relationer.
Under förra mandatperioden tog regeringen fram en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Nu tar vi nästa kliv men en 40 punkter lång åtgärdslista.

Ni som följer oss på facebook såg kanske inlägget där partier i Hylte gjorde gemensam aktion mot mäns våld mot kvinnor.

Där beskrevs det gemensamma målet men också att vägen dit ser väldigt annorlunda ut beroende på vilket parti man frågar. 

Miljöpartiets svar på vad som måste till för att få stopp på våldet

– Så länge en enda kvinna mördas av sin partner eller före detta partner har vi inte gjort tillräckligt. Idag presenterar regeringen åtgärder både för att få stopp på våldet här och nu, ge kvinnorna som drabbas stöd och skydd och arbeta förebyggande så att inga fler kvinnor blir slagna och inga män börjar slå.

Börja med barnen

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med killars våld mot tjejer. Därför behöver vi starta redan i förskolan med frågor om könsroller och hur vi respekterar andra människor. Miljöpartiet har moderniserat skolans läroplan med sexualitet, samtycke och relationer. Jämställdhet har också fått en tydligare roll i läroplanen. 

– Först införde vi samtyckeslagen. Nu tar vi nya steg för att förverkliga en samtyckeskultur. Det andra kallar genusflum är i själva verket grunden för ändrade normer och förebyggande av våld, säger Annika Hirvonen, jämställdhetspolitisk talesperson.

 

Skyddet för våldsutsatta stärks

Kvinnor som blivit slagna ska få stöd till ett tryggt boende. Ingen ska behöva gå från skyddat boende tillbaka till gärningsmannen. Kommunerna ska ha en skyldighet att hjälpa våldsutsatta med boende. Det är även nödvändigt att barn som är rädda, känner sig otrygga eller som drabbas av psykisk ohälsa när de umgås med en förälder skyddas.

 

Mer stöd och skärpta straff

Det finns inget som heter “barnporr”, utan det är dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Minderåriga ska skyddas från att medverka i pornografi och vuxna behöver skyddas från att utsättas för våld och kränkningar. När män köper “sex” av barn ska det klassas som våldtäkt. Gärningsmän ska aldrig kunna hävda att de inte kände till barnets ålder. Det måste alltid vara den vuxnas ansvar att säkerställa ålder på den man har sex med.

Mäns handel med kvinnors kroppar måste få ett slut. Straffen måste skärpas för våldtäkt, sexköp och grov kvinnofridskränkning. Vi vill även se över en ny straffskärpningsgrund för hat mot kvinnor.

 

Ideella viktiga

Det är många ideella krafter som står längst fram i kampen. Deras arbete är avgörande för att kvinnor och barn ska få rätt stöd och hjälp. Kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet ska få bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete.

 

Miljöpartiet vill ännu mer

Åtgärdspaketet kan genomföras med befintliga resurser. Arbetet med mäns våld mot kvinnor behöver dock mer resurser. Ytterligare åtgärder kommer därför att presenteras i samband med budgetpropositionen för 2022.

 

Åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Här är våra punkter i rubrikform. Vill man läsa mer om dem i detalj kan man följa länken här

1. Ett långsiktigt arbete med tydliga mål och uppföljning

2. Nationellt våldsförebyggande program

3. Kompetensinsatser i skolan avseende mäns våld mot kvinnor

4. Information om samtyckeslagstiftningen

5. Stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

6. Förebyggande arbete inom idrott

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

7. Långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer

8. Starkare skydd för barn mot föräldrar som har utövat våld

9. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet (NCK)

10. Utsatthet, skydd och stöd för personer som medverkar i pornografi

11. Skydd vid brusten anknytning

12. Våldsutsattas rätt till eget boende

13. Ökade möjligheter för kvinnojourer vid upphandling

14. Förstärkt arbete inom socialtjänsten mot mäns våld mot kvinnor

15. Förbättra vården för våldsutsatta kvinnor

16. Stärkt arbete mot prostitution och människohandel

Effektivare brottsbekämpning

17. Barns straffrättsliga skydd mot sexuella övergrepp

18. Den som är utsatt för sexköp ska betraktas som ett brottsoffer

19. Ny straffskärpningsgrund för hat mot kvinnor

20. Straffansvar för psykiskt våld

21. Skärpta regler om villkorlig frigivning och vistelseförbud

22. Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

23. Tillåt beslag av meddelanden mellan närstående vid grov kvinnofridskränkning

24. Straffmätning vid flerfaldig brottslighet

25. Gör det enklare att utfärda fler kontaktförbud

26. Skärpt straff för den som bryter mot kontaktförbud

27. Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning

28. Lättare att sätta fotboja på den som förföljer kvinnor

29. Ökad kvalitet i rättsintyg

30. Avgiften till brottsofferfonden höjs

31. Behandling av personer dömda för sexualbrott

32. Skärpta straff för våldtäkt

33. Skärpt straff för sexköp

Förbättrad kunskap och metodutveckling

34. Kompetenssatsning hos polisen om psykisk ohälsa

35. Förbättrad kriminalstatistik

36. Fördjupat stöd kring kartläggning om våld i nära relationer

37. Förtydligad styrning av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten

38. Förbättrad kompetens hos yrkesverksamma

39. Kartläggning av forskningsfältet våld i nära relationer

40. Ökad kunskap om situationen för våldsutsatta som lever med skyddade personuppgifter

Relaterade nyheter

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Örebro län, 23 september 2022

SVT Örebro: Att MP åker ur regionen kommer leda till mindre skarpa förslag för kollektivtrafiken

Halland, 18 september 2022

Miljöpartiet i Halland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter