Gör världen hållbar

Vi lever på en planet med begränsade resurser och det borde sätta gränser för vårt handlande.

Miljöpartiet vill

  • arbeta för cirkulär ekonomi inom flera områden.
  • introducera MakerSpace, hantverk och teknik för alla.
  • intensifiera arbetet med att uppnå de nationella miljömålen.
  • ha grönare skolgårdar i kommunen.
  • bygga fler cykelvägar.

Miljö

Vi lever på en planet med begränsade resurser och det borde sätta gränser för vårt handlande. Mänsklig påverkan är nu den huvudsakliga kraft som driver stora förändringar i världens miljö.

Redan idag överskrider vi, eller riskerar att överskrida naturens ramar på flera områden. Bland annat uttaget av ändliga naturresurser, utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, tillförsel av kväve och försurning av haven, spridning av luftpartiklar och miljögifter. Konsekvenserna av detta är katastrofala och det kommer att förändra själva förutsättningen för liv på jorden. Vi ser att ekonomiska styrmedel och lagstiftning gynnar hushållning med energi och material. I kommunen vill vi främst fokusera på. Tack vare Miljöpartiet de gröna har nu Hylte en livsmedelsbudget där 50 % är avsatt till att handla ekologiska livsmedel för. Det är mest ekomat i Halland.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: