Företagande

Företagande

Det ska vara enkelt att starta och driva verksamhet och företag i Hylte kommun. Vi tror att mångfald är bra även inom företagandet och ser därför gärna satsningar på små och medelstora företag i olika branscher. Detta gör oss mer motståndskraftiga i svåra tider och stärker den lokala ekonomin. Vi ser att den naturnära turismen växer och att skog och sjö är ett attraktivt besöksmål som kompletterar Hallands strand och hav. Företag behöver snabbt kunna agera på förändringar, därför föreslår vi att tillståndsprocesser inom kommunen granskas med målet att halvera handläggningstiden för tillstånd och verksamheter. För små företag kan det vara svårt och dyrt att synas i dagens medielandskap. Därför vill vi se fortsatt satsning på Hylte-appen och att innehållet utvecklas. Många behöver stöd inom de områden som inte är deras specialitet eller intressesfär och därför vi vill se en ökning i antalet timmar i timbanken för företagare.

Trots digitala plattformar finns det stort behov av en turistinformation som kan guida besökare även på helger då många startar eller avslutar sin semester i Hylte.

Det första jobbet är helt avgörande för unga vuxna som ska in på arbetsmarknaden. Om fler får sitt första jobb i Hylte kommun är det bra för både arbetsgivaren, arbetstagaren och kommunen. Vi vill därför att kontakten och samarbetet mellan skola, näringsliv och föreningar stärks med kommunen som katalysator.

  • Halvera tiden i tillståndsprocesser
  • Verka för att antalet timmar i timbanken för nystartade företag ökar från 5 till 15
  • Helgöppen turistinfo under högsäsong i Hyltebruk och turistinfo i Torup och Unnaryd i samarbete med helgöppna verksamheter
  • Stärka kontakten mellan skola, näringsliv och föreningar

Nyheter på Företagande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter