Skola och utbildning

Skola och utbildning

Skolans utmaningar löses inte genom politisk detaljstyrning i kommunhus eller på departement. Svaret på skolans utmaningar finns i klassrummet.

Miljöpartiet vill

  • ge skolan mer resurser och långsiktig arbetsro.
  • satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan.
  • ge lärarna bättre arbetsvillkor.
  • förstärka utomhuspedagogiken som en del av kvalitetshöjningen i skolan.
  • stärka det förebyggande hälsoarbetet i alla åldrar.
  • att kommunen ska ha egen skolläkare och skolpsykolog.
  • stärka kontakten mellan näringsliv, föreningar och skola.

Skola

Sverige behöver en skolpolitik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar. Läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken.

Skolans utmaningar löses inte genom politisk detaljstyrning i kommunhus eller på departement. Svaret på skolans utmaningar finns i klassrummet. De som har svaret på hur utmaningarna bör mötas är de som varje dag vistas i skolan: lärare och skolledare, elever och föräldrar. Därför är det där vi ska satsa, på tid för lärare och elever att göra sitt arbete.

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter