Skola

Lyssna

Sverige behöver en skolpolitik som ger lärarna tid att se varje elev. Vi vill se till att den elev som behöver extra stöd får det i tid, utan byråkratiska omvägar. Läraryrket ska värderas som ett av våra allra viktigaste yrken.

  • Ge skolan mer resurser och långsiktig arbetsro
  • Satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan
  • Ge lärarna bättre arbetsvillkor
  • Förstärk utomhuspedagogiken som en del av kvalitetshöjningen i skolan
  • Stärk det förebyggande hälsoarbetet i alla åldrar.
  • Kommunen ska ha egen skolläkare och skolpsykolog
  • Stärk kontakten mellan näringsliv, föreningar och skola

Skolans utmaningar löses inte genom politisk detaljstyrning i kommunhus eller på departement. Svaret på skolans utmaningar finns i klassrummet. De som har svaret på hur utmaningarna bör mötas är de som varje dag vistas i skolan: lärare och skolledare, elever och föräldrar. Därför är det där vi ska satsa, på tid för lärare och elever att göra sitt arbete.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: