Järfälla

Lyssna

Vi har politiska idéer för ett hållbart, mänskligt och öppet Järfälla  –  en politik för framtiden! Miljöpartiet kommer under mandatperioden 2018 - 2022 att utgöra en tydlig opposition till det borgerliga minoritetsstyret.

 

Följ oss på sociala medier:

Facebook

Instagram

 

Det är dags nu, klimatet kan inte vänta och vi behöver vara många som hjälps åt i den gräna rörelsen. Vill du vara med? Bli medlem här!

Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, såväl för kommunen som för hela planeten. Järfälla har som första kommun i världen tagit fram en koldioxidbudget utifrån det globala klimatavtal som skrevs under i Paris år 2015. Vi vill att kommunen antar koldioxidbudgeten och agerar som ett gott föredöme i klimatfrågorna. Vi vill också göra det enklare och smidigare för de som bor och verkar i Järfälla att göra hållbara val i sin vardag.

Miljö och natur.

Naturen är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. När vi vistas i naturen sjunker stressnivåerna i kroppen. Vi vill fortsätta att skydda värdefull natur så att nuvarande och framtida Järfällabor ska kunna njuta av den. Vi vill också satsa på skolskogar och parker. Kemikalier finns i allt fler produkter i vår vardag. Skadliga ämnen påverkar människa och miljö och särskilt barn. Vi vill arbeta för en giftfri vardag genom att fasa ut farliga ämnen med fokus på miljöer där barn vistas, samt rena våra vattendrag.

Vård och psykisk hälsa.

Hälsa är en förutsättning för ett gott liv. I vårt samhälle lider allt fler av psykisk ohälsa och en tredjedel av alla som söker vård gör det för stress, ångest eller liknande. Vi vill vända trenden genom att stärka tidiga insatser inom ramen för elevhälsan och förbättra situationen för de äldre. Samarbetet med landstinget behöver förbättras så att ingen ska riskera att falla mellan stolarna. Vi vill också ekonomiskt stödja TBE-vaccinering eftersom stora delar av Järfälla kommun tillhör riskområden för fästingar med TBE-smitta. Vi vill även bevaka LSS-lagstiftningen så att assistans ges utifrån behov. Alla människor ska ha rätt till ett självständigt liv.

Skola & förskola.

Jämlikhet och Jämställdhet.

Öppenhet och demokrati.

Miljöpartiet Järfälla

Kontakt