Järfälla

Lyssna

Vi har politiska idéer för ett hållbart, mänskligt och öppet Järfälla  –  en politik för framtiden! Miljöpartiet kommer under mandatperioden 2018 - 2022 att utgöra en tydlig opposition till det borgerliga minoritetsstyret.

Följ oss på sociala medier: Facebook, TwitterInstagram

Det är dags nu, klimatet kan inte vänta och vi behöver vara många som hjälps åt i den gräna rörelsen. Vill du vara med? Bli medlem här!

Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, såväl för kommunen som för hela planeten. Järfälla har som första kommun i världen tagit fram en koldioxidbudget utifrån det globala klimatavtal som skrevs under i Paris år 2015. Vi vill att kommunen antar koldioxidbudgeten och agerar som ett gott föredöme i klimatfrågorna. Vi vill också göra det enklare och smidigare för de som bor och verkar i Järfälla att göra hållbara val i sin vardag.

Miljö och natur.

Naturen är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. När vi vistas i naturen sjunker stressnivåerna i kroppen. Vi vill fortsätta att skydda värdefull natur så att nuvarande och framtida Järfällabor ska kunna njuta av den. Vi vill också satsa på skolskogar och parker. Kemikalier finns i allt fler produkter i vår vardag. Skadliga ämnen påverkar människa och miljö och särskilt barn. Vi vill arbeta för en giftfri vardag genom att fasa ut farliga ämnen med fokus på miljöer där barn vistas, samt rena våra vattendrag.

Skola och utbildning.

Alla barn och ungdomar har rätt till en god start i livet med trygghet, omsorg och en bra utbildning. Vi vill öka resurserna till skolan för att ge bättre förutsättningar för välmående elever och förbättrade skolresultat. Storleken på barngrupperna i förskolan behöver minskas. Vi vill också stärka stödet till barn med särskilda behov, exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi vill också att barn och unga ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt sätt och att såväl skolor som förskolor ska ha rymliga utemiljöer med närhet till natur.

Vård och psykisk hälsa.

Hälsa är en förutsättning för ett gott liv. I vårt samhälle lider allt fler av psykisk ohälsa och en tredjedel av alla som söker vård gör det för stress, ångest eller liknande. Vi vill vända trenden genom att stärka tidiga insatser inom ramen för elevhälsan och förbättra situationen för de äldre. Samarbetet med landstinget behöver förbättras så att ingen ska riskera att falla mellan stolarna. Vi vill också ekonomiskt stödja TBE-vaccinering eftersom stora delar av Järfälla kommun tillhör riskområden för fästingar med TBE-smitta. Vi vill även bevaka LSS-lagstiftningen så att assistans ges utifrån behov. Alla människor ska ha rätt till ett självständigt liv.

Jämlikhet och Jämställdhet.

Järfälla ska vara en kommun där alla har samma möjligheter oavsett kön, könsidentitet- eller uttryck, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Alla ska kunna känna sig trygga, välkomna och delaktiga.

Öppenhet och demokrati.

Grunden för vårt samhälle är demokratiska värderingar, värderingar vi många gånger tar för givet. De senaste åren har vi sett en framväxt av populism och främlingsfientlighet, även i Järfälla. Det här är utvecklingar som går helt emot den öppenhet och tolerans som Miljöpartiet står för. När människor från olika bakgrund och med olika erfarenheter möts kan helt nya möjligheter uppstå, möjligheter som utvecklar och stärker vårt samhälle.

Miljöpartiet Järfälla

Kontakt