Järfälla

Vi jobbar för ett Järfälla som bygger på solidaritet, med både människor och miljö, såväl i dag som i morgon. Vill du vara med? Bli medlem här! Eller följ oss på sociala medier: Facebook, TwitterInstagram.

Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, såväl för kommunen som för hela planeten. Att vi tar oss an klimatutmaningen är en förutsättning för allt annat som vi vill göra i politiken.

Miljö och natur.

Naturen är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. När vi vistas i naturen sjunker stressnivåerna i kroppen. Vi vill fortsätta att skydda värdefull natur så att nuvarande och framtida Järfällabor ska kunna njuta av den. Vi vill också satsa på skolskogar och parker. Kemikalier finns i allt fler produkter i vår vardag. Skadliga ämnen påverkar människa och miljö och särskilt barn. Vi vill arbeta för en giftfri vardag genom att fasa ut farliga ämnen med fokus på miljöer där barn vistas, samt rena våra vattendrag.

Skola och utbildning.

Alla barn och ungdomar har rätt till en god start i livet med trygghet, omsorg och en bra utbildning. Vi vill öka resurserna till skolan för att ge bättre förutsättningar för välmående elever och förbättrade skolresultat. Storleken på barngrupperna i förskolan behöver minskas. Vi vill också stärka stödet till barn med särskilda behov, exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi vill också att barn och unga ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt sätt och att såväl skolor som förskolor ska ha rymliga utemiljöer med närhet till natur.

Miljöpartiet Järfälla

Kontakt