Storsatsa på klimatet

Lyssna

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, såväl för kommunen som för hela planeten. Järfälla har som första kommun i världen tagit fram en koldioxidbudget utifrån det globala klimatavtal som skrevs under i Paris år 2015. Vi vill att kommunen antar koldioxidbudgeten och agerar som ett gott föredöme i klimatfrågorna. Vi vill också göra det enklare och smidigare för de som bor och verkar i Järfälla att göra hållbara val i sin vardag.

Miljöpartiet vill

  • Öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna i förskolan. Förbättra förskollärarnas och lärarnas arbetsmiljö och satsa på kompetensutveckling
  • Göra en ordentlig satsning på elever i behov av särskilt stöd
  • Planera för rymliga förskolegårdar och skolgårdar med närhet till natur. Satsa på trygga skolvägar vid låg- och mellanstadieskolor
  • Arbeta för en jämställd förskola, grundskola och gymnasieskola med nolltolerans mot sexuella trakasserier

 

 

 

Fördjupning i ämnet Klimat

Läs fler av våra förslag på klimatområdet i vårt handlingsprogram!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: