Klimat

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill att Karlskrona kommun ska ta på sig ledartröjan och visa vägen i hållbarhetsarbetet.

Miljöpartiet vill

  • inrätta ett hållbarhetspolitiskt råd i kommunen
  • klimatsäkra kommunens budgeten genom att se över hur drift och investeringar påverkar miljön
  • att alla kommunens fordon och maskiner drivs med förnybara bränslen
  • öka andelen vegetarisk mat i kommunal verksamhet

 

Miljöpartiet vill att Karlskrona kommun tar på sig ledartröjan för att lösa de stora klimatutmaningarna vi har idag – transporter, mat, investeringar och fastigheter. Kommunen ska visa vägen i hållbarhetsarbetet och jobba offensivt på alla områden. Maten måste vara hälsosam och klimatsmart, transporterna effektiva och miljömässiga, fastigheterna välisolerade och energieffektiva, bostadsområden inkluderande och trygga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Klimat