MP Karlstad vill att tågen stannar i Skattkärr, Edsvalla, Vålberg, Väse och Skåre

Lyssna

Med snabba tågförbindelser mellan Karlstads kommuns orter blir det möjligt att välja bort bilen och ta tåget istället. Det minskar belastningen på klimatet och gör orterna mer attraktiva att bo i.

Miljöpartiet vill

  • Öppna tågstationer i Skattkärr, Edsvalla, Vålberg, Väse och Skåre
  • Bygg dubbelspår till Kil och Kristinehamn
  • Med tåg till Oslo på 1 timma och till Stockholm på 2 från Karlstad

Många av invånarna i Skattkärr, Edsvalla, Vålberg, Väse och Skåre pendlar idag till Karlstad. Miljöpartiet vill att det ska vara möjligt välja tåget istället för bilen och genom snabb kollektivtrafik ta sig till sin arbetsplats. Vi vill ha en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med stationer för regionståg i Skattkärr, Edsvalla, Vålberg, Väse och Skåre. 

Läs gärna mer i kapitel 2 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Det ska vara smidigt att ta tåget!

Tåg är ett energisnålt och därför miljövänligt sätt att resa. Det är snabbt, effektivt och bekvämt. Miljöpartiet vill satsa mer på tåg och järnvägar. Det ska vara smidigt att ta tåget!

Miljöpartiet i Värmland vill

  • återöppna tågstationer som stängts under senare tåg, öppna nya tågstationer i Skåre, Skattkärr, Vålberg och Björneborg, och utreda möjligheten att öppna ännu fler stationer, till exempel i Filipstad, Edsvalla, Segmon och Slottsbron,
  • utforma tidtabellerna så att det går smidigt att byta mellan regionala tåg och tågen mot Stockholm, Göteborg och Oslo,
  • bygga dubbelspår på hela sträckan Karlstad - Kil,
  • satsa offensivt på arbetet för en snabb järnvägsförbindelse hela vägen Oslo - Karlstad - Stockholm.

Läs mer

Järnvägen måste byggas ut och förbättras så att fler kan ta tåget istället för bil eller flyg. Genom att välja bort motorvägssatsningar kan vi få råd med järnvägssatsningar i Värmland. En bra början är att satsa på underhåll och upprustning av befintliga järnvägar och industrispår.

Bra tågförbindelser är viktigt även för den som bor på landet längs med järnvägarna. Att kunna bo lantligt och samtidigt ha bra tågförbindelser till staden är en dröm för många. Den möjligheten kan locka fler att flytta till Värmland, och det är bra för hela Värmlands utveckling. Läs mer om vår kamp för att bevara tågstationerna på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan på vår tågstoppsblogg!

 

 

Fördjupning i ämnet Järnväg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Järnväg