Satsa mer på tågen

Med snabba tågförbindelser i kommunen, i Värmland och till övriga Sverige, blir det möjligt att välja bort bilen och ta tåget istället. Det minskar belastningen på klimatet och stärker möjligheterna att bo och jobba i Karlstad och våra kransorter.

Miljöpartiet vill

  • öppna tågstationer i Skattkärr, Edsvalla, Vålberg och Skåre
  • bygg dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn
  • satsa på snabbtåg mellan Oslo och Stockholm.

Många av invånarna i Skattkärr, Edsvalla, Vålberg och Skåre pendlar idag till Karlstad. Miljöpartiet vill att det ska vara möjligt välja tåget istället för bilen och genom snabb kollektivtrafik ta sig till sin arbetsplats. Vi vill ha en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med stationer för regionståg i Skattkärr, Edsvalla, Vålberg och Skåre. 

Miljöpartiet vill se snabbtåg mellan Oslo och Stockholm. Det kommer att öka möjligheten att bo i Karlstad men kanske jobba i Örebro eller Oslo. Det gör det också mer attraktivt att välja tåget istället för flyg vid längre resor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: