Låt oss kavla upp ärmarna och jobba tillsammans

Det är krig i världen och katastrof för alla de som får lämna hem och framtidsdrömmar bakom sig för att överleva.

För oss som lever i ett land med fred och välstånd kan detta bli en påfrestning – om än i mindre skala.

I Karlstads kommun försöker vi rusta oss för denna nya och svåra situation – inte minst för alla våra hårt arbetande medarbetare i kommunen. För att kunna ge rätt stöd till nyanlända och skapa tydlighet i organisationen har barn- och ungdomsförvaltningen tidigare i höst startat sin mottagningsenhet för nyanlända. Socialförvaltningen bildar i sin tur en enhet för mottagningsarbetet.

Vi öppnade ett nytt hem för ensamkommande barn i Stadshuset i oktober och öppnar en avdelning på annan plats i december. Under 2016 kommer vi att behöva öppna fler avdelningar. Vi har varit lyckosamma i vår kampanj att finna fler familjehem för barn under 16 år. Men fler hem behövs.

Asylboendena för 200 personer i Stadshuset och Edsvalla fungerar väl. I kommunens semesterboende på Tjörn är vi beredda att öppna nytt asylboende. I Molkom finns ett privat asylboende och ett företag är på väg att öppna asylboende i kommunen.

Vid sidan av de akuta flyktinginsatserna har vi den normala mottagningen av cirka 150 flyktingar som fått uppehållstillstånd. Siffran kan öka dramatiskt nästa år. Här gör vi satsningar för att få ut människor i arbete. Våra egna praktikplatser, där vi anställer människor i försörjningsstöd, har varit lyckosamma. Nu gör vi en satsning tillsammans med ett privat företag för att bjuda in näringslivet i Karlstad att vara med och erbjuda jobb och praktikplatser. Invandrares kompetens behöver matchas för de framtida rekryteringsbehoven.

Skolan tar ett stort ansvar. Efter 30 dagar på asylboende bör barnen få komma in i skolan. För att möta behoven har sex nya förberedelseklasser startats och fler kommer troligen behövas. Det ställer hårda krav på den nya organisationen för nyanlända som barn- och ungdomsförvaltningen byggt upp för grundskolan, och som gymnasieförvaltningen organiserar för gymnasieelever. För gymnasiet får vi ta ett brett ansvar då gymnasieelever från hela Värmland söker sig till Karlstad.

Nu bör var och en av oss ställa sig frågan hur vi kan hjälpa människor i nöd. Det behövs gode män, kontaktfamiljer och familjehem. Det behövs fler praktikplatser på myndigheter och företag. Det behövs insatser för att stötta och stärka de föreningar, frivilliga och samfund som gör ovärderliga insatser i mottagandet. Vi måste se bortom namn och språksvårigheter, och på den erfarenhet flyktingar har.

Om vi lyckas kan det betyda att Värmland växer och utvecklas i och med de nya människor som kommer att arbeta, studera och bidra till ett mer öppet och internationellt Värmland. Nu är det dags att vi alla kavlar upp ärmarna och börja jobba - tillsammans.

Per-Inge Lidén,
ordförande (MP) Arbetsmarknads- och socialnämnden Karlstad

Niklas Wikström,
ordförande (FP) Barn- och ungdomsnämnden Karlstad

Debattartikeln publicerades den 24 november 2015.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: