Kemikalier i barns vardag

Lyssna

I Karlstad har vi bidragit till ett initiativ om att fasa ut skadliga kemikalier.

Miljöpartiet vill

  • Fasa ut hormonstörande ämnen
  • Fasa ut andra skadliga kemikalier

”Jag vill få bort farliga kemikalier från våra barns skolor och förskolor”

Skadliga kemikalier, däribland hormonstörande medel, finns överallt. Hormonstörande ämnen är särskilt kraftfulla och kan påverka foster och unga barn. Dessutom är kemikaliefrågan relaterad till klimatförändringar. I produktion av kemikalier uppstår ämnen som är mycket kraftfulla och påverkar växthuseffekten.

I september 2013 sla två förvaltningar komma fram med förslag på hur hormonstörande ämnen, liksom miljö- och hälsofarliga kemikalier, ska fasas ut i verksamheter som rör barn och ungdomar. Det kan exempelvis handla om leksaker och tallrikar som byts till bättre alternativ.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland En giftfri miljö

Du ska kunna känna dig trygg för att du inte utsätts för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att landstinget i sin upphandling ställer tydliga krav på innehållsdeklaration av de varor som köps in så att farliga kemikalier kan undvikas,
  • att landstingets arbete med kartläggning och utfasning av riskabla kemikalier fortsätts,
  • att handlingsplanen för minskad negativ miljöpåverkan från läkemedelsanvändning genomförs och vidareutvecklas,
  • att kemikalieproblematiken tas upp som en utmaning inom Nya Perspektiv.

Läs mer

För allas vår hälsas skull

Antalet olika kemikalier i miljön och i våra kroppar ökar mer och mer. Överallt i vår vardag kommer vi i kontakt med skadliga ämnen – i maten, i våra byggnader, i elektronik, kläder, leksaker, hygienvaror, och så vidare. Särskilt känsliga är de yngsta. För många ämnen vet man inte vilka effekter de har. Och nya ämnen tillkommer hela tiden och släpps ut på marknaden utan tillräcklig kontroll.

Vi jobbar för att du ska slippa utsättas för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus. Hormonstörande ämnen ska inte finnas i miljöer där barn och unga vistas. Fisken i våra sjöar ska vara hälsosam att äta, även för den som är gravid eller ammar och för barnet.

I Värmland finns mycket kunnande kring olika delar av kemikalieproblematiken, bland annat inom landstinget, vid Karlstads universitet och hos kommunerna. Vi vill öka samverkan, så att kunskaper sprids och tas tillvara i arbetet med att fasa ut riskabla kemikalier. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: