Kemikalier i barns vardag

Varje dag kommer vi i kontakt med allt fler varor som innehåller giftiga ämnen. Användning av alla tusentals kemiska ämnen har gett negativa effekter på framförallt barns hälsa och på miljön. Miljöpartiet arbetar för att Karlstad ska vara en kommun där våra barn inte exponeras för giftiga kemikalier.

Miljöpartiet vill

  • fasa ut skadliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur kommuens verksamheter.
  • öka kompetensen om farliga kemikalier i kommunens verksamheter.
  • bygg sunda hus med hälsosamma material.

Skadliga kemikalier, däribland hormonstörande medel, finns överallt. Hormonstörande ämnen är särskilt kraftfulla och kan påverka foster och unga barn. Dessutom är kemikaliefrågan relaterad till klimatförändringar. I produktion av kemikalier uppstår ämnen som är mycket kraftfulla och påverkar växthuseffekten.

Miljöpartiet har varit drivande i kommunen för att fasa ut farliga kemikalier, främst från miljöer där barn och unga vistas. Vi vill öka ambitionerna i kommunens kemikaliearbete och vill säkerställa att de som jobbar med frågor som rör byggnationer, inne- och utemiljöer har god kunskap om kemikalier och dess påverkan på människor. Det gäller inte bara barn och unga utan i lika hög grad personer i fertil ålder som kan föra över kemikalier till sina bebisar.

 

 

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland En giftfri miljö

Du ska kunna känna dig trygg för att du inte utsätts för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att regionen i sin upphandling ställer tydliga krav på innehållsdeklaration av de varor som köps in så att farliga kemikalier kan undvikas,
  • att regionens arbete med kartläggning och utfasning av riskabla kemikalier fortsätts,
  • att handlingsplanen för minskad negativ miljöpåverkan från läkemedelsanvändning genomförs och vidareutvecklas,
  • att kemikalieproblematiken tas upp som en utmaning inom Nya Perspektiv.

Läs mer

För allas vår hälsas skull

Antalet olika kemikalier i miljön och i våra kroppar ökar mer och mer. Överallt i vår vardag kommer vi i kontakt med skadliga ämnen – i maten, i våra byggnader, i elektronik, kläder, leksaker, hygienvaror, och så vidare. Särskilt känsliga är de yngsta. För många ämnen vet man inte vilka effekter de har. Och nya ämnen tillkommer hela tiden och släpps ut på marknaden utan tillräcklig kontroll.

Vi jobbar för att du ska slippa utsättas för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus. Hormonstörande ämnen ska inte finnas i miljöer där barn och unga vistas. Fisken i våra sjöar ska vara hälsosam att äta, även för den som är gravid eller ammar och för barnet.

I Värmland finns mycket kunnande kring olika delar av kemikalieproblematiken, bland annat inom landstinget, vid Karlstads universitet och hos kommunerna. Vi vill öka samverkan, så att kunskaper sprids och tas tillvara i arbetet med att fasa ut riskabla kemikalier.