Agenda 2030

Agenda 2030

2015 antog FN en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Karlstads kommun är en liten men viktig del av detta arbete. Många av framtidsutmaningarna är globala – men lösningarna är ofta lokala.

Miljöpartiet har drivit på Agenda 2030 arbetet i Karlstads kommun och vi ser Agendan som en väldigt bra utgångspunkt för att bygga ett hållbart Karlstad. I ett hållbart Karlstad har alla människor bra livsvillkor och varje individs behov är respekteras och tillfredsställs. Ekonomin är långsiktig och baserad på en tillväxt inom naturens och människors ramar. Djur, natur och klimat påverkas inte negativt av människans aktivitet.

Vi tycker att FN:s 17 globala mål ska användas för att stärka upp arbetet för att göra Karlstad till en mer hållbar kommun. De är ingen checklista för att visa att kommunen arbetar med de olika målen, utan snarare en möjlighet för att tänka nytt och hitta nya arbetssätt för att lösa de komplexa samhällsproblem som finns.

De 17 målen är sammanlänkade med varandra och det är bara att samarbeta tillsammans som vi kan nå goda resultat. Vi vill att kommunen samarbetar med näringsliv, organisationer, föreningslivet, myndigheter och med karlstadsborna för att lösa de utmaningar som finns.

Miljöpartiet har tagit initiativ till ett Agenda 2030-protokoll, ett samarbete mellan kommun och stora företag och föreningar i Karlstad för att tillsammans lösa gemensamma utmaningar.

Vi ser också att en allmän kunskapshöjning behövs för att förstå vilka verktyg och nya arbetssätt som kan användas för att göra Karlstad till en ännu mer hållbar kommun.

Nyheter på Agenda 2030

Karlstad, 5 oktober 2023

Matsäkerhet och klimatet

Karlstad, 15 juni 2023

Värmebölja och klimatförändringar i Karlstad

Karlstad, 22 juni 2022

Lika möjligheter för alla med fokus på funktionsrätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter