Barn och förskola

Barn och förskola

Barnen är de viktigaste vi har. Det är barnen som kommer forma framtidens samhälle och barns uppväxtvillkor är en central fråga för Miljöpartiet. Det samhälle våra barn kommer att möta som vuxna kräver att de är rustade med goda kunskaper och färdigheter men också med en förmåga att kunna förstå och anpassa sig till förändringar. Barn måste också få vara barn i en miljö som ger trygghet och möjlighet till lek och rörelse. 

Vi vill säkerställa att det finns max 5 barn per pedagog i förskolan. Politikens roll är att skapa förutsättningar för en bra verksamhet i förskola och skola, en verksamhet som aktivt stödjer barnens och de ungas utveckling till trygga, solidariska, demokratiska och ansvarstagande människor med god självkänsla. Mindre barngrupper i förskolan är en viktig del av det.

Alla barn och elever har rätt till en god utbildning ledd av engagerade och välutbildade pedagoger. De barn och elever som har behov av särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Genom ett nära samarbete med Karlstads universitet kan skolorna än mer ta till sig den senaste forskningen inom pedagogik, didaktik och undervisningsmiljöers utformning.

Alla barn har rätt till undervisning, även barn till papperslösa, d v s gömda flyktingar och andra som vistas utan uppehållstillstånd i landet. Miljöpartiet ser det som ett ansvar att ge dessa barn och deras familjer en trygg vardag. Vi vill att kommunen hittar sätt att låta dessa barn få undervisning.

Idag begränsas vi tyvärr av föråldrade normer för hur pojkar och flickor ska vara bland annat. Miljöpartiet vill att barn ska utvecklas fritt som individer oberoende av kön och annan bakgrund. Därför vill vi fortsätta arbeta med att utbilda personalen och stödja verksamheten med genuspedagoger – som arbetar med att ge barn fler valmöjligheter än bara pojke eller flicka.

Lokalerna där barnen vistas ska vara trygga och säkra. Vi vill inte ha några skadliga kemikalier i golv och leksaker, och varken barn eller personal ska bli trötta av för hög ljudnivå. Utomhus ska det finnas bra gårdar för kreativ utelek. Vi vill att skolorna ska arbeta med miljö och hållbarhet och erbjuda mycket ekologisk, vegetarisk, vegansk och närproducerad mat.

Du ska kunna välja mellan olika sorters förskolor för dina barn. Kommunala eller privata, och med olika fokus i sin pedagogik. Det ska finnas bra barnomsorg på kvällar och helger och den öppna förskolan är viktig. Vårt långsiktiga mål är små grupper i förskolan, baserade på barnens behov och inte kommunens ekonomi.

För att finansiera några av dessa och andra satsningar på barn och unga är vi öppna för att höja skatten med upp till 50 öre. Det ger upp till 100 milj kr som öronmärks för dessa satsningar på framtidens vuxna.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Barn och förskola

Karlstad, 24 januari 2024

Hur skapar vi utemiljöer som tilltalar alla barn?

Karlstad, 1 november 2023

En vatten-lekotop på Ängsskogens lekplats i Skattkärr

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter