Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort problem i hela samhället och måste tas på fullaste allvar.

För kommunens del handlar det om att vi måste söka sätt att komma tillrätta med våldet. Särskilt det våld som utövas av män i en traditionell mansroll, ibland som skam- och hedersrelaterat våld. Därför bör kommunens egen verksamhet prioriteras, liksom att kvinnojourer och brottsofferjouren för våldsutsatta kvinnor fortsätta utvecklas och prioriteras politiskt. Ideella krafter som arbetar mot våld ska garanteras en långsiktig finansiering och samarbete med andra kommuner i länet bör främjas.

Kommunen som arbetsgivare måste också arbeta proaktivt då det kan hända anställda drabbas och att vissa är förövare. Att ha ett systematiskt arbetssätt som lyfter och hanterar frågorna är mycket viktigt.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Våld i nära relationer

Karlstad, 8 mars 2022

Arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Karlstad, 23 december 2021

Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut

Karlstad, 13 december 2021

Trygghet för utsatta kvinor och barn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter