Skola och utbildning

Lyssna

Vi vill ha en skola anpassad för det moderna samhället. Där behövs flexibilietet och förmåga att lära om. Vi tror att färdigheter i många språk kommer kommer vara en nyckel till framtiden, liksom en bra koppling till arbetslivet. Vi vill att lärare ska få tid att vara lärare!

Miljöpartiet vill

  • Fler pedagoger i förskola, skola och på fritidshem
  • Mer ordnade aktiviteter på raster
  • Lyft upp fritidshemmens arbete med en lokal kursplan
  • Mer elevdemokrati

”Jag vill ge skolan bättre förutsättningar, så att lärarna kan göra sitt jobb och eleverna trivs”

Läs gärna mer i kapitel 6 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Låt lärare vara lärare

Sverige behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att möta varje elev. Skolan behöver mer resurser, arbetsro och läraryrket måste värderas som ett av samhällets viktigaste.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • ge alla elever en ärlig chans att klara skolan
  • ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön
  • ge skolan mer resurser och arbetsro.

Läs mer

 

Klyftan mellan de som klarar skolan och de som halkar efter växer. Sverige har därför inte råd att spara på skolan.

Alla barn har rätt till en ärlig chans i skolan

För att barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar behöver de tid med kunniga och engagerade lärare. Internationella studier pekar på just detta: behovet av bra lärare som har tid för alla sina elever. Det är mycket viktigare än fler nationella prov eller tidigare betyg.

Undervisningen ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas erfarenheter och språk. Skolan ska främja likabehandling och arbeta mot mobbning. För att alla elever ska få en ärlig chans måste även fritidshemmen prioriteras och utvecklas.

Utvecklingen av olika friskolor har lett till ökad mångfald och möjlighet för elever att välja en utbildning som passar dem.

Ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön

Höjda lärarlöner och kompetensutveckling är viktigt för att öka läraryrkets attraktivitet och därmed för en bättre skola. Samtidigt behöver skolan en mångfald av pedagoger och kompetenser.

När fritidsgrupperna växer, specialpedagogerna blir färre, skolbiblioteket blir utan bibliotekarie och elevhälsan skärs ner så blir vardagen i klassrummet tyngre. Mot denna utveckling ställer Miljöpartiet en politik som låter lärare vara lärare: mer tid till eleverna, minskad administration, och beslutsrätt om vilket stöd eleverna behöver. Rektorerna ska ges goda förutsättningar att stödja lärarna och leda skolans utveckling.

Möjlighet lära nytt och lära om

Elever i skolan tvingas allt tidigare göra val som följer med dem genom livet. Därför är det viktigt att det finns platser på komvux eller folkhögskola för den som vill ta ett nytt steg i livet. 

Skolan behöver mer resurser och arbetsro

Alliansen har presenterat och genomdrivit den ena slarviga skolreformen efter den andra. Skolresultaten blir heller inte bättre. Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i ännu fler reformer – utan i arbetsro och mer tillit till lärarna. Skolan behöver mer resurser för att anställa tillräckligt med lärare och för att värdera dem med en bra lön.

Miljöpartiet litar på lärarna och satsar på skolan. Mer resurser till skolan är tillsammans med klimatinvesteringar de största satsningarna i Miljöpartiets budgetförslag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: