Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort problem i hela samhället och måste tas på fullaste allvar.

Miljöpartiet vill

  • att Kvinnojouren ska veta att de får pengar varje år.
  • förebygga skam- och hedersrelaterat våld med utbildning.
  • stärka skyddet för personer som utsatts för hot och våld i nära relationer

För kommunens del handlar det om att vi måste söka sätt att komma tillrätta med våldet. Särskilt det våld som utövas av män i en traditionell mansroll, ibland som skam- och hedersrelaterat våld. Därför bör kommunens egen verksamhet prioriteras, liksom att kvinnojourer för våldsutsatta kvinnor fortsätta utvecklas och prioriteras politiskt. Ideella krafter som arbetar mot våld ska garanteras en långsiktig finansiering och samarbete med andra kommuner i länet bör främjas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: