Energi

Den främsta utmaningen för vårt samhälle är på vilket sätt vår energi ska produceras. Vi kan inte längre förlita oss till importerad fossil energi utan måste ställa om till egenproducerad förnybar energi.

 

Kristianstad har goda förutsättningar jämfört med många andra kommuner eftersom vi ligger mitt i ett jordbruksområde där vi kan satsa på biogas, både som fordonsbränsle och som en källa till energiproduktion. Satsningen på förnybar energi underlättar dessutom kärnkraftens utfasning. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • Kristianstads kommun  nyttjar ren energi oberoende av fossila bränslen
  • en ökning av andelen förnybar energi inom Kristianstads kommun, till exempel genom ökade stimulanser, ska genomföras
  • Kristianstads kommun undersöker vågkraftens potential och stimulerar etablering av vågkraftverk
  • en energieffektivisering av fastighetsbeståndet med rimlig hänsyn tagen till kulturhistoriska värden hos bebyggelsen
  • Kristianstads kommunala anläggningar ska drivas med förnybar energi

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: