Besök av Isabella Lövin och visning av filmen Sandgrains

Isabella berättar om fiskepolitiken i EU.

Om vi ska ha någon fisk i haven styrs till stor del av EU. Med anledning av det arrangerade Miljöpartiet Kungsbacka filmvisning på Facklan i torsdags kväll. Ett femtiotal personer såg Sandgrains, en gräsrotsfinansierad film om fisket på Kap Verde, som visats i bland annat USA och Frankrike och som redan börjat påverka regeringar att förändra förutsättningarna för fisket.

Dokumentärfilmaren Gabriel Manrique berättade om arbetet med att följa kedjan av beslut som gör att småskaliga kustfiskare inte längre får någon fisk. Stora fiskebåtar med avtal att fiska tar upp hajar vars fenor ska bli hajfensoppa. Det är hajen som jagar in småfisken mot kusterna och gör den möjlig att fånga småskaligt. Sviktande fiskebestånd beror också på att skattesubventioner i EU går till att utrusta fartyg med större kapacitet att ta upp fisk än vad bestånden tål. Fisken sinar i europeiska vatten och då går båtarna söderut mot Afrika.

Sandgrains tar utgångspunkt från den göteborgske fotbollsspelaren Zé som besöker sin barndomsby på Kap Verde där folk inte längre fiskar. Stranden har försvunnit. För att få mat för dagen dyker byborna efter sand som de bär upp i spänner och säljer till husbyggen. Myndighetsföreträdare i huvudstaden hävdar att utländska båtar bara fiskar överskottsfisk. Kontrollen av fisket är obefintlig. Berättelsen fortsätter i Bryssel där den svenska EU-parlamentarikern Isabella Lövin reder ut sambanden med EU:s fiskeriavtal med Kap Verde.

Isabella var på plats på Facklan och berättade om de framsteg kring fisket som EU-parlamentet åstadkommit. Avtalen blir mer transparenta, kontrollen förbättras om än långsamt, det ska inte gå att flagga om skepp hur som helst för att komma åt nya kvoter. Isabella är ett exempel på att en enskild medlem av parlamentet kan göra stor skillnad även om mycket återstår för ett hållbart fiske.

 

Maria Losman

Miljöpartiet Kungsbacka

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: