Våra frågor A-Ö i Kungsbacka

Inför EU-valet

Den 9 juni röstar vi om framtiden i Europa för 27 länder och nästan 450 miljoner människor. Men vad betyder EU-valet för oss i Kungsbacka, här hemma på det lokala planet?

En hel del faktiskt. Mer än man kan tro. Lagstiftning inom EU blir nästan alltid också nationella lagar med automatik. Och det är Europaparlamentet med sina drygt 700 ledamöter som representerar medborgarna som tillsammans med Europeiska Rådet, ministrarna inom respektive områden från alla länder, som kommer överens om den slutliga utformningen av lagarna.

Under mars var det till exempel meningen att Rådet skulle fatta det slutliga beslutet om naturrestaureringslagen, en lagstiftning som ställer krav på skydd av natur- och vattenmiljöer. Men Sverige och några andra länder sa nej så det blev ingen ny lag.

En sådan lag hade påverkat Kungsbacka på flera sätt. Dels i fråga om skydd av skog och hav, dels i fråga om krav på städer att till 2030 säkerställa tillgång till grönområden för invånare och fler träd i staden. Trädkronor ger skugga, svalka, skydd mot buller och luftföroreningar och dessutom har de ett rekreativt värde.

Från MPs sida menar vi att mycket av klimatarbetet vinner på att göras i samarbete med andra länder. Utsläppen vet inga gränser så gemensamma överenskommelser är viktiga. Ett led i det arbetet som inte minst vår avgående ledamot i Europaparlamentet, Jakop Dalunde, varit väldigt engagerad i är utvecklingen av tågstrukturen inom EU. Gemensamma biljetter, fler nattåg (även längs västkusten genom Halland till Hamburg och vidare) och bättre rättigheter för resenärer är några frågor.

 

Vår politik i Kungsbacka

Längre ner hittar du svar på vanliga frågor om vår politik i vår del av landet. Skulle du inte hitta svaret är du välkommen att kontakta oss.