Bilfri innerstad - avveckla p-skivan

Lyssna

Insändare i Norra Halland 2018-05-11 och Kungsbacka-Posten 2018-05-12

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka ser gärna att systemet med p-skiva avvecklas helt. Det genererar bara onödig trafik i centrum. Vi vill istället skapa en bilfri innerstad.  

Det är mer än 50 år sedan de första gågatorna öppnade, bland annat i Helsingborg och Köpenhamn. Ofta har de enskilda gatorna vuxit ut till sammanhängande nät utan biltrafik. Utvecklingen är densamma över hela världen.

Erfarenheterna är generellt positiva. Tillgänglighet och attraktivitet ökar. Mer människor uppehåller sig inom området. Caféer, restauranger och andra samlingspunkter blir fler. Miljön blir bättre och det känns säkrare.

Det finns undersökningar som visar att invånare i allmänhet är positiva till att skapa bilfria gator eller hela kvarter. Affärsinnehavare och andra näringsidkare som inledningsvis varit oroliga för minskat antal kunder och lägre omsättning har allt som oftast fått se att affärerna går bättre, till och med mycket bättre, än tidigare.

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka vill att kommunen ska utreda hur en så stor del som möjligt av Kungsbackas Innerstad kan göras bilfri.

Självklart måste en så pass stor förändring göras med stor omsorg om både människor och miljö. Det finns lärdomar att dra nytta av från andra städer i Sverige och utomlands:

  • Invånare och besökare med funktionsvariationer måste involveras i processen från början

  • Kollektivtrafik och parkeringar nära det bilfria området måste utformas och kanske tänkas om. Det är viktigt att kollektivtrafiken finns nära, kanske inne i området.

  • När man går istället för att åka bil ser man mycket mer. Så om den bilfria stadsdelen ska lyckas måste det helt enkelt finnas mer att titta på: planteringar, gatumöbler och detaljer i byggnaderna.

 Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka Jan Riise och Maria Losman

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: