Blå mat är en utveckling som Mp vill driva med respekt

Blå mat är en utveckling
som Mp vill driva med respekt

Moderaterna har en policy för sociala medier. I den står: ”Visa respekt mot motparter. Kommentera inte nedsättande oavsett motpartens agerande.” Det står inte uttryckligen att moderater inte ska ljuga, men det är väl ändå underförstått. I moderaternas egna etiska policy står ”Våra relationer till andra partier ska präglas av respekt och av att vi bidrar till en öppen och saklig samhällsdebatt.”

Moderaterna i Kungsbacka har gått ut med en kampanj i sociala medier med texten Dagens skollunch: alger och Miljöpartiets logga. Sedan följer Moderaternas logga och texten: Hej föräldrar! NEJ Dina barn kommer inte tvingas äta alger som skollunch i Kungsbackas skolor för nu är det ju faktiskt inte Miljöpartiet som styr den här kommunen.

Bakgrunden är en motion som Miljöpartiet lagt till kommunfullmäktige om havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka. Vi har aldrig föreslagit att tvinga någon att äta en viss mat. Skolorna serverar alternativrätter idag och det är bra att det finns olika mat att välja på. Barn och unga har förmåga att båda vilja testa och förhålla sig kritiskt.

Det vi föreslår i motionen är;

– Att kommunen verkar för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen.

– Att kommunen aktivt söker efter företag som vill utveckla lokal mat från havet.

– Att kommunen erbjuder sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten.

– Att kommunen uppmuntrar anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster.

Kommunens tjänstepersoner på För- och Grundskola, Gymnasium- och Arbetsmarknad tycker att motionen kan bifallas och Service som har hand om måltiderna tycker att den kan anses besvarad eftersom de redan arbetar med klimatanpassad mat. Eftersom Moderaterna inte styr ensamma i kommunen, även om de är dominerande, så finns det fortfarande möjlighet för ledamöterna i kommunfullmäktige att bifalla motionen. Det skulle bidra till att fylla de tjusiga orden om företagsvänlighet, tänka nytt och innovativt och hållbarhet med innehåll.

I Moderaternas policy för sociala medier står också: ”Våga be om ursäkt Om du har skrivit något som missuppfattas eller är felaktigt, var inte rädd för att be om ursäkt. Alla kan göra fel och misstag.”Vi är inte småsinta i Miljöpartiet och om ni drar tillbaka er kampanj och ber om ursäkt så kommer vi godta den. Vi tror på ett respektfullt samtal i politiken.

 

Maria Losman

Miljöpartiet

Länk till motionen Havet, skolmat och näringslivsutveckling

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter