Cykelbanor runt skolorna – för barnens hälsa och miljön

Elisabeth Sahlsten, ersättare i Kommunfullmäktige (MP), kommer inför nästa möte att lämna en interpellation om cykelvägar kring skolorna till Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för teknik

shutterstock
Cykelbanor runt skolorna

Frågor ställda med anledning av följande två punkter i Kungsbacka kommuns Gång- och cykelstrategi: - ”Gång- och cykelvägar till och från skolor ska prioriteras så att barnen kan ta sig till och från skolan på ett trafiksäkert sätt.”
- ”Ett annat sätt för att underlätta kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik är att göra det enkelt att ta med sin cykel på bussen eller tåget. .. På bussar inom kommunen är det dock inte tillåtet. Det gäller dock inte hopfällbara minicyklar, så kallade vikcyklar, som kan betraktas som bagage.”

1. Hur ska kommunen verkställa Gång och cykelstrategins prioritering av gång- och cykelvägar till och från skolor?
2. Vilka skolor inom kommunen saknar tillfredsställande gång- och cykelvägar för eleverna, inom en radie av 4 km från skolan?
3. Hur är kommunens tidsplan för prioriterade gång- och cykelvägar till kommunens skolor, inom den närmaste 5-årsperioden?
4. Hur planerar Kungsbacka kommun att samordna med Trafikverket för att påskynda och underlätta inrättandet av cykelvägar runt skolorna?
5. Hur kommer kommunen att agera för att bussarna i kollektivtrafiken ska kunna transportera cyklar för resenärerna?

Elisabeth Sahlsten, Miljöpartiet de gröna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: