Eget ansvar i egen skog för biologisk mångfald

Miljöpartiet vill att Region Halland ska ta ett större ansvar för den biologiska mångfalden i de egna skogarna. Det skriver Svein Henriksen och Maria Losman i Kungsbacka-Posten idag.

Jan Riise

Tänk om regionen kunde ta ansvar för biologisk mångfald i sin skog. Den 22 maj firar vi den biologiska mångfaldens dag. Den biologiska mångfalden handlar om variationen av livsformer på jorden. Det är en mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för liv idag och i framtiden.

Region Halland äger en hel del skog. Miljöpartiet vill att regionen ska ta ett större ansvar för biologiska mångfald i de skogarna. Regionstyrelsen tog på sitt maj-möte beslut om mål för regionens skogsförvaltning, och tyckte då det räckte med mål om att skogarna ska skötas föredömligt, med hänsyn till naturvård, vara certifierade och vara en arena för kunskapsspridning om grön tillväxt, miljö- och klimatarbete och hållbar samhällsutveckling. Samtidigt beslutades mål för hög virkesproduktion, hög förräntning och jämn åldersfördelning.

Vi menar att det behövs skarpare mål och åtgärder för biologisk mångfald. Och vi är inte ensamma. Länsstyrelsen i Halland konstaterar i sin uppföljning av Sveriges miljömål att målet om Levande skogar ligger dåligt till i Halland. Länsstyrelsen menar att det inte räcker med ”hänsynstagande” och att följa lagar för att vända trenden, utan det behövs också insatser som stärker förutsättningarna för mångfalden.

Miljöpartiet menar att det är rimligt att Region Hallands skogar ska skötas så att de uppfyller riksdagens antagna mål för Levande skogar, och mäts med de nio indikatorer som Skogsstyrelsen använder. Regionen bör inte hitta på egna lägre mål, det går bra att återanvända de nationella.

Maria Losman och Svein Henriksen, gruppledare Miljöpartiet Halland

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: