Eko-mat – visst går det att lösa

Eko-mat – visst går det att lösa

Insändare i Kungsbacka-Posten 20170318
Miljöpartiet i Kungsbacka vill att kommunen höjer sin ambition när det gäller ekologisk mat. Skälen till detta är flera. Förutom att ekologisk/KRAV-märkt mat inte innehåller gifter och att ekologiskt producerad mat är bättre för miljön och vårt klimat, får djuren på ekologiska/KRAV-märkta gårdar ett mer värdigt liv i jämförelse med de djur som idag lever i våra djurindustrier. Rapporter i olika medier vittnar också om hur illa djuren behandlas under transporter och på slakterier.  Vi kan inte längre distansera oss från det oerhörda lidande vi utsätter djuren för i dessa makabra djurfabriker/industrier. Det är ovärdigt att behandla andra levande varelser på detta sätt. Djuren har känslor. De känner smärta, rädsla och glädje, precis som vi. Inget djur vill lida eller dö. När vi tar del av djurens verklighet i djurfabrikerna är det något som inte känns rätt. De flesta människor vill att djuren ska må bra och behandlas väl.

Miljöpartiet i Kungsbacka vill därför att kommunen prioriterar ekologiskt/KRAV-märkt samt skärper de etiska och moraliska kraven i sin upphandling av mat och livsmedel till kommunens verksamheter.

 Eva RingdahlMiljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter