Energieffektivisering, vind, sol, bioenergi och vatten är smarta val

Lyssna

Replik på Fredrika Albertsson (MUF) insändare ”Kärnkraft – ett smart val” publicerad i Norra Halland 8 januari 2020

FN:s klimatpanel IPCC har aldrig sagt att vi behöver mer kärnkraft. IPCC har däremot beskrivit olika scenarion där kärnkraft ingår och det beror helt enkelt på att kärnkraft fortfarande finns i drift.

Solceller kan tillverkas på olika sätt med olika stor miljöpåverkan som dessutom kan beräknas med olika metoder. Att påstå att solceller generellt släpper ut fem gånger så mycket koldioxid som kärnkraft är missvisande.

Kärnkraften är inte särskilt leveranssäker, i synnerhet gamla verk, som stängs ner av kraftföretagen för att de inte är lönsamma. Under 2018 rapporterade kärnkraftverken i Sverige in 71 oplanerade stopp på 100 MW till 1400 MW med ett produktionsbortfall på minst 1,4 TWh under 2018.

Säkerheten i driften måste vara rigorös eftersom konsekvenserna av olyckor eller attentat blir så stora.

Säkerheten i avfallshanteringen är fortfarande olöst.

Den så kallade fjärde generationens kärnkraft med återanvändning av plutonium har prövats i flera länder under ett par decennier men utan att gå i produktion eftersom det inte gått att lösa vare sig säkerhet, drift eller ekonomi.

Enligt Energimyndigheten är det fullt möjligt att klara vår elförsörjning med effektiviseringar, sol, vind, vatten och kraftvärme till 2040-talet.

Maria Losman och Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet de gröna Halland

IPCC, FN:s internationella klimatpanel, har aldrig sagt att vi behöver mer kärnkraft.