Ett rättvisare Kungsbacka

En satsning på rättvisa – I årets budgetförslag vill Miljöpartiet satsa på fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar och ett årligt stöd till Kungsbacka Kvinnojour. Och en hel del annat.

 

Miljöpartiets budgetförslag för 2021 gör Kungsbacka lite mer rättvist. Vi vill att barn och ungdomar ska ha möjligheter att agera i sina egna liv. En nyckel till det är att själv kunna ta sig till olika platser i kommunen, för idrott, kultur och andra aktiviteter. Därför vill vi satsa på fritidskort i kollektivtrafiken för alla i årskurserna 6–9.

En angelägen rättvisefråga är att ge utsatta kvinnor en möjlighet att få stöd, hjälp och skyddat boende hos en lokal kvinnojour. En miljon kronor i årligt bidrag till Kungsbacka Kvinnojour är en liten kostnad som kan göra stor skillnad. Det kan också innebära en avlastning och ett viktigt samarbete för Individ & Familjeomsorg.

Vi föreslår också att kommunen ser över alla kostnader för kommunikation och administration. Och vi börjar med oss själva. Vi halverar politikernas arvoden. Det ger oss 8 miljoner som bidrag till busskort och kvinnojour. Kungsbackas budget är på ca 5 miljarder kronor. 1 promille, en tusendel, är 5 miljoner. Det borde gå att hitta besparingar i den storleksordningen även om vi vet att många förvaltningar behöver varenda krona, och helst fler.

I Miljöpartiets budgetförslag för Kungsbacka 2021 finns förslag också om hyresrätter, jordbruksmark, arenahall, näringslivsenheten, Hedeleden och offentlig konst.

Hela budgetförslaget finns för nedladdning (pdf)

Maria Losman, gruppledare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, berättar gärna mer. 0709-600219.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: