Företagarna förtjänar bättre

Företagarna i Kungsbacka är inte så imponerade av företagsklimatet i kommunen. Bland kommuner med mer än 40.000 invånare hamnar Kungsbacka föga hedrande näst sist. Maria Losman, Elisabeth Sahlsten och Thomas Lundberg skriver i dagens Norra Halland.

Kungsbacka har återigen fått låg ranking i en mätning av hur nöjda företag är.

Vi kan konstatera att kommunalråd som går på företagsbesök inte verkar ge utdelning i bättre betyg. Det verkar inte heller vara en bra idé att köra över sina tjänstepersoner när de föreslår att följa tidigare fattade politiska beslut. En gammal översiktsplan från 2006 leder till beslut om detaljplaner som upplevs som märkliga, och de i sin tur ger effekter på bygglovsbesluten. Miljöpartiet har länge efterfrågat en modernare ÖP och den är nu ute för synpunkter.

Vi kan också ana att majoritetens val att omorganisera och slå ihop förvaltningarna bygg och miljö och ha en otydlig arbetsfördelning gentemot kommunstyrelsen inte hjälper. En otrygg och otydlig organisation gör det inte enkelt att göra sitt jobb. Och det är det vi menar behövs: lugn och ro, tid och förtroende för tjänstepersoner att göra sitt jobb, i en organisation med tydligt politiskt ansvar. Inte flåsiga kampanjer och projekt om attityder.

Maria Losman, ledamot kommunstyrelsen (MP)
Elisabeth Sahlsten, ledamot Nämnden för Miljö&hälsoskydd (MP)
Thomas Lundberg, ersättare Byggnadsnämnden (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: