Förmånscyklar i Kungsbacka kommun

Förmånscyklar i Kungsbacka

Kungsbacka behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Cykelmarknaden har utvecklats. Det är därför dags att ta upp förslaget igen även om den politiska majoriteten ser ungefär likadan ut. Det går nämligen att ändra sig!

Förmånscyklar var på förslag 2016 från Centerpartiet men kunde då inte genomföras
eftersom en majoritet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna och
Kungsbackaborna i kommunstyrelsen var emot. Det har sedan dess gått några år.
Klimatkrisen har förvärrats.

Förmånscyklar ligger väl i linje med beslut som Kungsbackas politiker redan beslutat och skulle stärka dessa. Det gäller

  • Gång- och cykelstrategin från 2017
  • Gång- och cykelplanen 2023–2027
  • Mobility management i Kungsbacka kommun Plan för ökat hållbart resande 2021
  • Klimatstrategin från 2022
  • Kungsbackas medlemskap i Svenska Cykelstäder sedan 2021

Det finns många positiva effekter med att införa förmånscyklar för medarbetare i Kungsbacka
kommun, både när det gäller hälsa och miljö. Dessutom måste Kungsbacka kommun kontinuerligt se över vilka förmåner som finns för anställda för att kunna vara med i konkurrensen om kompetens.

Miljöpartiet föreslår därför att Kungsbacka kommun inför ett system för förmånscyklar.

Maria Losman, Elisabeth Sahlsten, Clas Rosander och Karin Färnlöf Clarin (MP Kungsbacka)

Hela motionen finns att ladda ned

Foto förstasida från Wikimedia Commons

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter