Framtid NU!

Lyssna

krönika i Norra Halland 2018-05-08

 

När S.P. Bexell  skrev Hallands historia för 200 år sedan var Kungsbacka inte stort. ” Torget är fyrkantigt och omgivet av sju hus. Stadens folkmängd på 10 år har ökat med 52 personer är för närvarande 436 varav 201 mankön och 235 kvinnkön”.

Det har hänt väldigt mycket i Kungsbacka sedan Bexell skrev detta och ännu större förändringar kommer att ske under de följande 200 åren. Politikens uppgift är att ge både oss som lever nu och kommande generationer goda förutsättningar i livet. Detta gäller även för djur och växter eftersom allt hänger ihop.

SOM-institutet undersöker svenska folkets oro och vanor. Den senaste topplistan över vad som oroar oss mest ser ut så här:

1. Klimatförändringarna på jorden 61%

2. Miljöförstöring 61%

3. Terrorism 60 %

4. Ökad antibiotikaresistens 55%

5. Utrotning av växt och djurliv 52 %

Ju snabbare vi arbetar med detta desto större är chansen att lyckas och billigare blir det.

Det hållbara demokratiska samhället byggs i samarbete och dialog där alla är inkluderade och kunskaper, behov, intressen och engagemang från många, inte minst barnen, tas tillvara. Vi behöver tillsammans gå många steg för att nå fram till utvecklad kollektivtrafik, långsiktigt säkrat dricksvatten, rent hav, utökad solenergi och ett rikt kulturliv.

Planering. En modern översiktsplan för hela kommunen, land, vatten och hav måste arbetas fram i samspel med invånare. Den ska tydligt visa hur vi bäst tar tillvara våra resurser. Kungsbacka ska ge plats för människor som kommer från andra länder och har behov av skydd från krig, terror, förtryck och förföljelse.

Skolan. Kunskap är nyckeln till framtiden. Vi vill ha en jämlik skola där alla får chans att utvecklas och må bra. Elevhälsan behöver stärkas. Pedagogerna ska få mer tid med eleverna i förskolan, skolan och fritidshemmen. Det goda mötet mellan pedagogen och eleven är den viktigaste framgångsfaktorn för lärande.

Klimat och miljö. För att minska klimateffekterna krävs handling NU. Vi måste minska energianvändningen och transporterna, öka kollektivåkandet, cykla och promenera mer. Vi måste också öka kretsloppsarbetet och återbruket.

Maten. Att äta mat som är fri från gifter är självklart. Detta gäller också vattnet som är vårt viktigaste livsmedel. Vi vill börja med de yngsta och servera våra förskolebarn 100 % ekologisk mat.

Trygghet. Skapas då vi tillsammans löser problem och klarar utmaningar. Låt oss forma Kungsbackas framtida historia. En historia kommande generationer kan vara stolta över.

Clas Rosander, Maria Losman och Elisabeth Sahlsten

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: