Från Katowice till Kungsbacka

Insändare i Kungsbacka-Posten 2018-12-08.

Just nu möts ledarna för världens länder i Polen för att diskutera hur Parisavtalet från 2015 ska förverkligas. Det har gått tre år och inte så mycket har hänt. Forskare och miljöorganisationer varnar för katastrofala konsekvenser om vi inte lyckas vända utvecklingen de närmaste tolv åren. 

I Kungsbacka ska en klimatstrategi antas av Kommunfullmäktige den 13 december. Det handlar bland annat om förnybar energi, om upphandling av livsmedel och om bättre möjlighetr att gå, cykla och åka kollektivt. 

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka vill att kommunen i planering och inköp av såväl varor, till exempel livsmedel, som tjänster och entreprenader fattar beslut utifrån klimat- och miljönytta.

Vi vill också minska bilberoendet, arbeta med information till invånare om hållbart resande, samarbeta med företagen och att resor som kommunen betalar ska vara fossilfria eller klimatkompenserade. Det är bra saker som kommunen kan göra för att påverka utvecklingen till det bättre. 

Det är allvar nu. Vi måste ta vara på de möjligheter som finns för att förbättra förutsättningarna för en hållbar värld. Klimatet kan inte vänta. 

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: