Gröna oaser för rekreation, avkoppling och gemenskap

Artikel i Norra Halland och Kungsbacka-Posten, den 1 juli 2014.

Kungsbacka växer när stadsnära åkermark och parkeringsytor omvandlas till mark för bostäder. För att få en bra och hälsosam stadsmiljö i förtätningen av stadskärnan är det viktigt att ta hänsyn till människors välbefinnande.

I Boverkets vision 2025 kan man läsa om vikten av grönområden. Det gröna behövs för att dämpa effekterna av klimatförändringarna och för att människor som bor och vistas i staden ska må bra. Park, skogs- och grönområden ger möjlighet till utevistelse, rekreation, återhämtning och gemenskap. Grönområden tar upp koldioxid, dämpar buller, utjämnar temperaturer och tar hand om regnvatten.

Stadsodling är en trend som går som en löpeld över världen. Det odlas på bakgårdar, tak och nedlagda tågbanor i New York, Berlin och i många av Sveriges städer, sedan i år även i Kungsbackas Stadshuspark. Staden är på många sätt en gynnsam odlingsplats. Den tätbyggda miljön lagrar värme och gör att temperaturen är några grader högre än på landsbygden. Det gör att odlingssäsongen är längre i staden och att gynnsamma mikroklimat kan bildas i skyddade lägen.

Miljöpartiet i Kungsbacka vill ha fler parker och grönområden. Kungsgärde är ett exempel på område där kommunen tillsammans med byggföretag kan skapa ett attraktivt grönområde med stadsodling inom stadskärnan. Parker, grönområden och odlingar gör staden livligare, vackrare, varmare, hälsosammare och mer hållbar. Dessutom gladare!

 

Eva Ringdahl

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: