Hur mår du, Griseknoen?

Insändare publicerad i Kungsbackas lokala tidningar

Det är dags att fråga oss hur grisen haft det innan den hamnar på bordet. Hur kommunen ställer krav i upphandling av livsmedel till skolor, förskolor och äldreboende har en avgörande betydelse inte bara vad gäller kvalitet och näringsinnehåll i den mat som köps in, utan också för de djur som föds upp för köttkonsumtion. Miljöpartiet vill ha en moraliskt försvarbar upphandling av livsmedel utan giftspridning på våra jordar och utan att utsätta de djur som ingår i livsmedelskedjan för lidande. I år ska målet som fullmäktige satt om 25% ekologisk mat vara uppfyllt. Senast det mättes var det 17%. Vi vill att kommunen skärper kraven både för andelen ekologisk mat och för etisk köttproduktion.
 
Eva Ringdahl
Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: