Ingen ska kunna köpa en annan människa

Ingen ska kunna köpa en annan människa. För oss miljöpartister är det självklart – vi måste sätta stopp för det hänsynslösa utnyttjandet av flickor och kvinnor. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, riksdagsledamöterna Elisabeth Falkhaven och Janine Alm Ericson skriver med Ingegärd Salmose, ordförande MP Kungsbacka, och Jan Riise, ordförande MP Halland i dagens Kungsbacka-Posten.

Ingen ska kunna köpa en annan människa eller betala för övergrepp och våldtäkt. Ändå har var tionde man i Sverige någon gång köpt sex. Dygnet runt sker ett hänsynslöst utnyttjande av flickor och kvinnor men också hbtq-personer och ensamkommande ungdomar. De som köper kan vara vem som helst – en ledande politiker, en kändis, en granne eller en kollega på jobbet. Gemensamt för sexköparna är att de är män och har skeva värderingar.

Sverige har tagit viktiga steg för att bekämpa sexhandeln. Redan 1999 kriminaliserade Sverige, som första land i världen, köp av sexuella tjänster. För två år sedan trädde samtyckeslagen i kraft, som innebär att sex som inte är frivilligt är olagligt. Det var en lagskärpning som vi i Miljöpartiet kämpat för i flera år och som också innebär att den som köper sex av någon som är utsatt för människohandel ska kunna dömas för våldtäkt.

Men det räcker inte. Regeringen tar nu flera steg för att bekämpa sexhandeln och skydda kvinnor och barn från systematiskt sexuellt utnyttjande:

1. Skärpt sexköpslag. Regeringen kommer låta sexualbrottsutredningen utreda att ta bort böter ur straffskalan och se över möjligheten att skärpa straffen.

2. Förbättrat stöd till utsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram och sprida goda exempel på hur vi kan motverka att barn, unga och vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel.

3. Stärkt arbete mot sexköp. Polisens arbete mot prostitution och människohandel ska fortsatt intensifieras och kan ges större tyngd i och med att polisens utredningsresurser utökas.

Regeringen kommer att fortsätta driva på internationellt för att stoppa sexhandeln och arbeta för att svenska män som köper sex utomlands ska kunna ställas till svars. För oss miljöpartister är det självklart – ingen ska kunna köpa en annan människa och vi måste sätta stopp för det hänsynslösa utnyttjandet av flickor och kvinnor.

Åsa Lindhagen, miljöpartist och jämställdhetsminister

Janine Alm Ericson och Elisabeth Falkhaven, miljöpartister och riksdagsledamöter

Ingegärd Salmose, miljöpartist och ordförande Miljöpartiet Kungsbacka

Jan Riise, miljöpartist och ordförande Miljöpartiet Halland

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: