Mellanlagring av kärnavfall är ansvarsfullt

Insändare i Norra Halland, Kungsbacka-Posten, Hallands Nyheter och Hallandsposten aug-sept 2021

Vi har använt oss av kärnkraft i 70 år. Det har visat sig farligt i drift och vi lämnar efter oss ett avfall
som ska förvaras säkert i 100 000 år. Slutförvaret ska hålla för temperaturförändringar, mänsklig
glömska och vara omöjligt att plocka upp för att göra vapen. Det är väldigt svårt att göra ett sådant
slutförvar men vi måste eftersom avfallet finns.
Det finns brister i den lösning kärnkraftsindustrin föreslagit med kopparkapslar som vittrar sönder
efter 20 år. Tills industrin har tagit fram en bättre lösning är det minst dåliga vi kan göra med
kärnavfallet att mellanlagra det.
Miljöpartiet har funnits i 40 år i år. Vi tänker 100 000 år fram i tiden för vi menar att det är att ta
ansvar för kommande generationer och livet på jorden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: