Interpellation återbruk

Interpellation till ansvarigt kommunalråd ang. nedläggningen av kommunens verksamhet ”Magasinet/Återvinsten”

Med risk för att mer brukbart material körs till tippen och personer som behöver arbetsträna förlorar sina arbetsuppgifter vill vi ställa följande frågor.

1. Hur säkerställer kommunen att man får ett helhetstänk mellan förvaltningarna?
2. Nämnden för teknik ska arbeta efter avfallsplan och avfallstrappan. Där skall återbruk och återvinning prioriteras framför att brukbara föremål kasseras. Uppfylls detta i beslutet om nedläggningen av Magasinet/Återvinsten?
3. I klimatstrategin som Kungsbacka kommun antagit kan man läsa, att man skall använda produkter och inventarier så länge som möjligt. Har dettta beaktats i beslutet om Magasinet/Återvinsten?
4. Att återvinna och återanvända är viktigt . Finns det andra kommunala verksamheter där människor ges möjlighet till en lika god arbetsträning?
5. När flera förvaltningar och nämnder är inblandade hur säkerställer vi att resultatet blir det bästa för Kungsbacka kommun, att vi får ”Ett Kungsbacka?

20190807
Clas Rosander och Maria Losman

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: