Interpellation värdigt mottagande nyanlända

Lyssna

till kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg

Nyanlända får inte ett värdigt mottagande i vår kommun.

 Hans Forsberg skriver insändare i lokalpressen om att Kungsbacka kommun inte klarar av att ta emot den kvot nyanlända som staten har beslutat.

Franklin Eck skriver insändare om att Kungsbacka kommun får ta emot fler nyanlända än andra kommuner och att det är orättvist.

När ledande politiker kommer med dylika utspel framstår kommunen som svag, en kommun i kris och en kommun som saknar styrning att verkställa demokratiskt fattade beslut.

1.     Behöver vi i kommunfullmäktige fatta fler eller andra beslut för att klara uppgiften att se till att vår andel nyanlända får värdiga bostäder i närtid?

2.     Vad är anledningen till att inte alternativen Atterfallshus, villavagnar och stöd till privatpersoner används?

 

Miljöpartiet de gröna 24 januari 2018

Maria Losman, Emma Vildstrand, Eva Ringdahl, Clas Rosander

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: