Kungsbacka behöver hållbar samhällsbyggnad

Lyssna

Insändare i Kungsbacka-Posten 2017-09-16 och i Norra Halland 2017-09-22

Det hållbara samhället byggs lokalt. De globala överenskommelserna, t ex Parisavtalet 2015, blir verklighet genom framsynta städer, kommuner och regioner som tar initiativ och ansvar.

Samtidigt har synen på invånare, företag och organisationer som ’kunder’ och kommunen som ’leverantör’ spelat ut sin roll. Det hållbara samhället kan bara byggas på lokalt samarbete och dialog som inkluderar alla, där kunskaper, behov och intressen från många håll tas tillvara. Detta betonas också gång på gång i de internationella avtalen.

I Kungsbacka finns ett förslag om att skapa ett samhällsbyggnadskontor. Det är viktigt och bra. Ett sådant kontor kan vara basen för det lokala arbetet. Då är det förstås också rimligt att det ges en demokratisk förankring som är bredast möjliga, till exempel med en egen samhällsbyggnadsnämnd. Att – som det har föreslagits – lägga kontoret direkt under en redan ansträngd kommunstyrelse bidrar knappast till förnyelse, nya idéer och ansvar i samverkan med invånare, organisationer, näringsliv och anställda tjänstemän.

Miljöpartiet menar att vår kommun ska vara proaktiv i utvecklingen av det hållbara samhället. För det krävs en ändamålsenlig organisation med större ambitioner än att 'leverera' och som vågar ta initiativ för hållbarhet.

Jan Riise

för Miljöpartiet de Gröna Kungsbacka

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: