Mellanlagring av kärnavfall är ansvarsfullt

Mellanlagring av kärnavfall är ansvarsfullt

Tills industrin har tagit fram en bättre lösning är det minst dåliga vi kan göra med kärnavfallet att mellanlagra det. Maria Losman, Elisabeth Falkhaven och Jan Riise skriver i Norra Halland och Kungsbacka-Posten 7 och 9 september.
Vi har använt oss av kärnkraft i 70 år. Det har visat sig farligt i drift och vi lämnar efter oss ett avfall som ska förvaras säkert i 100 000 år. Slutförvaret ska hålla för temperaturförändringar, mänsklig glömska och vara omöjligt att plocka upp för att göra vapen. Det är väldigt svårt att göra ett sådant slutförvar men vi måste eftersom avfallet finns.

Det finns brister i den lösning kärnkraftsindustrin föreslagit med kopparkapslar som vittrar sönder efter 20 år. Tills industrin har tagit fram en bättre lösning är det minst dåliga vi kan göra med kärnavfallet att mellanlagra det.

Miljöpartiet har funnits i 40 år i år. Vi tänker 100 000 år fram i tiden för vi menar att det är att ta ansvar för kommande generationer och livet på jorden.

Maria Losman, gruppledare MP i Kungsbacka

Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot för Miljöpartiet i Halland, försvarsutskottet

Jan Riise, ordf MP Halland

 

Anm. SKBs egen rapport "Corrosion of copper after 20 years exposure in the bentonite field tests LOT S2 and A3" visar hur kopparkapslar vittrat efter bara 20 år (sid 20 i rapporten)

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter