Mer resurser till miljön i budgeten

Lyssna

Insändare i Norra Halland 20190913 och i Kungsbacka-Posten 20190914 under rubriken Det blir mer pengar till miljön i den här budgeten.

Ekonomisk politik är inte enbart en fråga om kronor och ören. Det handlar om vilket samhälle som vi vill lämna efter oss till våra barn och barnbarn. Klimatkrisen är här och nu, och det är inte någon annanstans och någon annan gång som åtgärderna måste göras.
Förra hösten blev det tydligt att när moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater får bestämma prioriteras miljö och klimatfrågorna ner. Vi kunde se när budgeten för år 2019 gick igenom riksdagen en slakt av miljö- och klimatpolitiken. Med den budget som nu läggs fram på riksdagens bord fortsätter Miljöpartiet och de partier vi samarbetar med att reparera revorna i miljö- och klimatpolitiken.
Klimatklivet skapar förutsättningar för kommuner, landsting och företag att göra gröna investeringar och ställa om. Genom pengarna från klimatklivet byggs laddinfrastruktur ut, solceller sätts upp, cykelvägar byggs ut och fler åtgärder för att få ner utsläppen blir möjliga. Industrin får förutsättningar för den gröna omställningen genom industriklivet. Det viktiga arbetet med att skydda natur säkras och utvecklas genom en satsning på naturen i närheten av våra bostäder och krafttag för att rädda pollinatörer och biologiska mångfald. Våra miljömyndigheter får nödvändig finansiering så att de kan utföra uppdragen att övervaka vad som sker i miljön och för att kunna upptäcka miljöbrott.
Fler reformer för att minska utsläppen behövs och Miljöpartiet kommer göra allt vi kan för att skynda fram dessa.

Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson, och Maria Losman, gruppledare Kungsbacka och Region Halland, Miljöpartiet de Gröna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: