Miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda

Motion april 2020

Resor för politiker såväl som för tjänstepersoner i kommunen betalas av skattemedel, men vi har inte samma styrning av resorna. Sedan årsskiftet gäller nya miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer i Kungsbacka https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/hallb... men bara tjänstepersoner, inte politiker, omfattas av reglerna.

I riktlinjerna står att: Regler för tjänsteresor inklusive rekommendationer och praktisk information omfattar alla inom Kungsbacka kommun som organisation gällande planering och genomförande av resor som görs i tjänsten och betalas av Kungsbacka kommun.

Miljöpartiet tycker att politiken ska föregå med gott exempel och låta sig omfattas av samma riktlinjer för resor som våra anställda. Vi föreslår därför

• Att riklinjerna kompletteras med en tydlig skrivning att även politiker omfattas.
• Att de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen.

Maria Losman

Miljöpartiet
2020-04-15

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: