Miljöpartiet kräver etisk djurhållning

Insänder publicerad i tidningen Norra Halland, fredag 29 augusti.

Av hänsyn till miljön, vår hälsa och djurens rättigheter behöver vi minska vår konsumtion av kött och äta mer vegetariskt. Många djur lever under miserabla förhållanden och får inte se dagsljus eller beta på en grön äng under sin livstid. Ofta transporteras sedan djuren under alltför lång tid till slakthus och en ångestfull död för att sedan styckas och hamna i en plastförpackning i våra matbutiker. Detta är ovärdigt. Det är inte etiskt och moraliskt försvarbart. Allt detta lidande för att vi ska få mat på tallriken. Det finns bättre och mer etiskt försvarbara sätt att producera mat på för att få oss människor att må bra och bli mätta. De jordbrukare som månar om djurens hälsa och vår miljö behöver få bättre villkor för sin produktion och såväl produktion som konsumtion av vegetabilier behöver öka för att minska klimatpåverkan. Detta är också viktigt för att kunna försörja en hel värld med livsmedel. Miljöpartiet värnar om djuren och vill se en mer etisk djurhantering. Att djurens egenvärde respekteras och att djuren får leva ett så naturligt liv som möjligt och inte utsätts för lidande. Miljöpartiet vill att djurskyddslagen ska tillämpas fullt ut även i livsmedelsindustrin. Vi vill också att det kött som produceras till största delen är naturbeteskött och med ekologisk produktion. Därför ska kommunen upphandla kött och livsmedel där producenten tagit hänsyn till miljön, vår hälsa och djurens levnadsvillkor.

Eva Ringdahl

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: