Miljöpartiet vill se markförsäljning i konkurrens

Lyssna

 Kommunens mark är allas vår egendom. På dagens kommunstyrelse var riktlinjer för markanvisningoch exploateringsavtal uppe till beslut. Miljöpartiet drev på för att kommunal mark ska säljas ikonkurrens som huvudregel. -- - Vi menar också att värdering av kommunal mark före försäljning ska göras av oberoende värderare. Riktlinjerna som föreslagits av kommunstyrelsens arbetsutskott öppnar för godtycke ochdet är precis det som ska undvikas, säger Emma Vildstrand, ledamot i kommunstyrelsen. Vi ska inte gynna företag som kommunen råkar känna till, utan öppna upp för andra i schysstkonkurrens för att förebygga korruption och svågerpolitik, genom antingen anbud eller tävling. Vitycker att direktanvisning kan göras för projekt där kommunstyrelsen bedömer att det finns särskildaskäl, men då ska motiven vara tydligt redovisade i beslutsunderlaget.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: