Miljöpartiets budget för Kungsbacka 2020

Miljöpartiets budget utgår från allianspartiernas budgetförslag, men med tydligare mål och indikatorer och några justeringar i ekonomin. För att vara meningsfulla och styrande behöver mål och indikatorer sättas för att driva förbättring. Att styra mot mål kan fungera bra om drivkraften finns att sätta höga mål och viljan är stark att uppnå dem. Mål och indikatorer som bara samlar lågt hängande frukter eller inte har en tydlig koppling till vad kommunen gör eller inte gör, ska inte finnas med i en kommunal budget. Därför föreslår vi att några av indikatorerna helt enkelt tas bort, till exempel sådana som kommunen ändå inte har något inflytande över. Sen skärper vi tonen när det gäller skolan, den ekologiska maten och ungdomarnas hälsa.

Hämta budgetförslaget här (pdf)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: