Motion om mänskligare budgetering

Till fullmäktige 6 oktober har vi lämnat in en motion om att budgetera på ett mänskligare sätt där förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde.

Motion 2020-10-05
En mänskligare budgetering

Människor som är äldre, sjuka eller funktionshindrade behöver våra omsorger och det kostar pengar. Mycket av sådan verksamhet är lagstyrd, dvs riksdag och regering har fattat beslut som kommuner måste följa.

Förebyggande insatser är ofta inte lagstyrda, men de kostar också pengar. Inte nödvändigtvis så mycket som när människor blivit sämre till kropp och själ än nödvändigt, men skattepengar behövs även till det förebyggande arbetet med livskvalitet.

När en kommun, som t ex Kungbacka, gör budget så får de nämnder som har socialt ansvar olika påsar pengar som de ska klara sig på. Om några människor kostar mycket – och de har de all rätt att göra – så spricker budgeten, om detta får vi höra gång på gång i fullmäktige och i media. Det är svårt att förutse plötsliga dyra insatser.

Förebyggande arbete kallas ibland sociala investeringar. Det för tanken till att använda investeringsbudgeten, men handlar ofta om att använda driftsbudgeten till mer än vad lagen absolut kräver av en kommun.

Exempel på förebyggande arbete som de flesta menar är bra för människor är Jyckens Hunddagis, kvinnojour, träffpunkter, personliga ombud, hjälpa barn som behöver stöd och att proaktivt möta ungdomar på glid. Det är inte självklart att förebyggande arbete ska utföras och bekostas av kommunen, men ofta behövs skattepengar för att det ska fungera i praktiken i samarbete med föreningar och företag.

Förebyggande arbete bedrivs också i kommunens egen verksamhet, t ex i hemtjänsten där en brukare kan samtala och få lugn omsorg på lite mer tid än vad som är schemalagt, med omsorgspersonal som fått tid att ta sina lagstadgade raster. Människors behov kan inte planeras på minuten, det behövs lite luft i planeringen.

När kommunala nämndbudgetar går back kommer sparpaket och då stryker det förebyggande arbetet på foten framför lagstadgat arbete, det är inte så konstigt men det är dumt för i längden blir det dyrare för samhället, både kommun, region och stat, förutom att människor mår sämre. Hur mycket dyrare det blir är svårt att veta, och det är antagligen inte realistiskt att kunna förutse det exakt. Men det är värt att försöka för i längden kan det bli både billigare och bättre.

Kommunallagen kräver inte att varje enskild nämnd ska hålla budget. Däremot måste en kommun anta finansiella mål. Om kommunen får negativa resultat, vilket inte brukar vara fallet med Kungsbacka måste kommunfullmäktige anta en plan för att återställa ett negativt resultat inom tre år. Tre år är ett kort perspektiv i människors liv, de förebyggande insatserna visar sig ofta i längre tidsperspektiv än så.

Miljöpartiet föreslår därför;

• Att Kungsbacka utvecklar budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering över treårsperioder.

• Att Kungsbacka utvecklar verksamheterna så att kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder.

Vi skulle gärna vilja skriva en att-sats om att utveckla budgeteringsarbete och det sömlösa arbetet även med region och stat, men vi tror det kan vara bra om Kungsbacka kommun kan börja med sig själv.

 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise
Miljöpartiet Kungsbacka

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: