MP-budget för 2023 – med Agenda 2030 i sikte

MP-budget för 2023
– med Agenda 2030 i sikte

Vi har tagit fasta på det faktum att vi förbrukar resurser som om vi hade 4 jordklot; för kommunen kan  vi inte se det som en god ekonomisk hushållning. Det är få år fram till 2030.

Förra året introducerade vi att utgå från Agenda 2030 och vår syn på vad Kungsbacka kommun måste göra för att nå de 17 målen i Agenda 2030. Även årets budget utgår från det synsättet. Vi tycker Kungsbacka ska använda de indikatorer som är relevanta för  kommuner som Sveriges Kommuner och Regioner anger.

Budgeten gäller för ett år, men behöver ha siktet inställt att steg för steg nå målen, både när det  gäller drift och investeringar. Miljöpartiets budget utgår från den styrande majoritetens budgetförslag, men med en del förtydliganden av  mål och indikatorer och några justeringar i ekonomin.

Besparingar: 3 miljoner på kostnader som inte behövs.
Tillägg: 98 miljoner som innebär besparingar på lång sikt men även energieffektiviseringar som kommer innebära besparingar också på kort sikt.

Omdisponeringar: 24 miljoner från insatser som hindrar kommunen att nå målen i Agenda 2030 till insatser som underlättar.

De 95 miljonerna (Tillägg minus Besparingar) finansieras genom att använda delar av det beräknade resultat om 132 miljoner kronor. Skattesatsen är densamma som i majoritetens budget, 21,33.

Hämta hela budgetförslaget som pdf

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter